Twintigste verjaardag van Harambee: Sociale vernieuwers voor een wereld in crisis

Harambee lanceert een symposium over experimentele plannen om de huidige mondiale crises aan te pakken. Het symposium roept personen uit verschillende vakgebieden bijeen en markeert het begin van concrete initiatieven rond het eeuwfeest van Opus Dei, gesticht door de heilige Josemaría Escrivá, wiens leer en boodschap Harambee inspireerde.

Harambee Africa International viert twintig jaar inzet voor internationale solidariteit door autoriteiten op te roepen tot het zoeken naar en uitvoeren van innovatieve oplossingen voor aanhoudende wereldwijde sociale problemen.

De pandemie, conflicten over de hele wereld en de klimaatcrisis hebben allemaal hun effect gehad - maar liefdadigheids- en vrijwilligerssector is altijd een belangrijke kracht geweest bij de oplossing van cruciale sociale problemen. Nu de onzekerheid over de toekomst toeneemt, wordt het nog belangrijker om eenheid en solidariteit te bevorderen teneinde gezamenlijke, duurzame oplossingen te voor te bereiden.

Harambee wil daarom een ruimte bieden voor reflectie en observatie om innovatieve strategieën en acties van verschillende organisaties (publiek of privaat, lokaal, nationaal of internationaal, religieus of burgerlijk) te onderzoeken, in een geest van samenwerking richting gedeelde doelen.

De eerste dag (met als thema "luisteren en leren") werd gewijd aan de dialoog tussen mensen met verschillende overtuigingen en verantwoordelijkheden. Er vonden twee paneldiscussies plaats. In de eerste werden verschillende sociale uitdagingen en de projecten die daarop een antwoord zouden moeten bieden geanalyseerd. In de tweede deelden professionals hun ervaringen met betrekking tot verschillende gebieden en plaatsen.

De prelaat van Opus Dei, monseigneur Fernando Ocáriz, opende de tweede dag. Daarna werden in een reeks workshops en discussies mensen aan het woord gelaten die overal ter wereld sociale initiatieven ontplooien die geïnspireerd zijn door de heilige Jozefmaria. Deze dag vindt plaats tegen de achtergrond van de honderdste verjaardag van de oprichting van Opus Dei.

De laatste dag (met als thema "waarderen en vieren") staat in het teken van sociale innovatie en de jeugd in Afrika. Het is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, de oorsprong van Harambee in herinnering te brengen en opnieuw na te denken over haar missie en doelstellingen, met de ogen en het hart van een continent vol jongeren.

Tijdens de derde dag van dit symposium werden enkele ideeën en projecten van jonge Afrikaanse ondernemers gevierd en bekroond. Er werden reportages en documentaires vertoond die een nauwkeurig beeld gaven van landen die rijk zijn aan humaniteit.

Ten slotte was het ook een gelegenheid om iedereen te bedanken die de afgelopen twintig jaar in een sfeer van hoop zijn of haar steentje heeft bijgedragen.