Ter herinnering aan Mgr. Javier Echevarría

Sinds 12 december hebben we in ons land en in de centrale zetel van het Opus Dei duizenden condoleances ontvangen naar aanleiding van het overlijden van Mgr. Javier Echevarría. Hieronder volgen enkele van deze uitingen van dankbaarheid, gebed en medeleven.

Willem Jacobus Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Op de eerste plaats wil ik jullie van harte condoleren met het overlijden van jullie Prelaat. Ik heb Mgr. Javier Echevarría leren kennen als een zeer beminnelijk man met een diep geloof. In verband met de huidige ontwikkelingen in de Kerk was zijn reactie steevast dat we veel en intens moesten bidden. Jullie hebben een groot leider verloren. Graag bid ik voor zijn zielenrust en ook voor jullie als leden van het Opus Dei om heel veel moed en kracht onder de gegeven omstandigheden.

J. van den Hende Bisschop van Rotterdam, Voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie

In gebed zal ik met u verbonden zijn. Gisteren nog ontving ik de kerstkaart met goede wensen van de prelaat. We zullen extra aan hem denken en hem in gebed bij de Heer aanbevelen.

Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond

Vlak voordat hij longontsteking kreeg, waren we inderdaad nog bij deze bijzondere man. Hij was zo teder, transparant en kwetsbaar. Ik noemde hem na afloop het 'membraan van de H. Geest'... Van harte gecondoleerd! Ik zal zeker voor hem bidden en heb inmiddels de Eucharistie voor hem opgedragen, maar vertrouw ook op zijn voorspraak. Ons gesprek ging over zijn hoop voor Nederland. Hij zal daar zeker aan meewerken!

Kardinaal Angelo Amato, prefect van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen

Wij allen van de Congregatie bidden de Heer, dat Hij zijn trouwe dienaar in de hemelse vrede opneemt; verenigd met de heiligen. In herinnering aan zijn edelmoedige bisschoppelijke dienst en medewerking met dit dicasterie, waarvan hij adviseur en lid was.

Vicaris van de paus voor het diocees van Rome, kardinaal Agostino Vallini, biddend bij de overleden mgr. Javier Echevarría in de prelaatskerk Onze Lieve Vrouw van de Vrede.

Julián Carrón, de voorzitter van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding

Julián Carrón en de hele Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding (C en L) betuigen hun medeleven met het verdriet van de grote familie van het Opus Dei om het overlijden van de geliefde Mgr. Javier Echevarría. Wij zijn dankbaar voor zijn getuigenis van een leven in vereniging en totale vereenzelviging met Christus dat hij opgeofferd heeft om mee te werken aan het Werk van God in de wereld. We vragen op voorspraak van de heilige Jozefmaria en don Giussani, dat Maria van Guadeloupe hem aan het eind van zijn leven gekomen, in de armen van de Barmhartigheid legt, zodat hij degenen voor wie hij een vader in het geloof is geweest, kan blijven helpen. Evenals hij zijn zij geroepen de barmhartigheid te verspreiden volgens de weg die door paus Franciscus, van wie Mgr. Echevarría zo veel hield, aangegeven wordt.

Kardinaal Edward Cassidy, emeritus voorzitter van de Pauselijke Raad ter promotie van de eenheid van de christenen

Ik heb de prelaat goed gekend en ik koester zijn vriendschap als een schat. Moge hij nu rusten in de vrede van de Heer, die hij zo zeer bemind en gediend heeft.

Riccardo Di Segni, opperrabbijn van de synagoge in Rome.

Opperrabbijn Ricardo Di Segni

De Joodse gemeenschap in Rome sluit zich aan bij de condoleances met het overlijden van bisschop Javier Echevarría. De opperrabijn Ricardo Di Segni en de voorzitter van de Gemeenschap Ruth Dureghello betonen hun oprechte medeleven met het Opus Dei vanwege dit droevige verlies.

Z.K.H. Felipe VI, koning van Spanje

Na met grote droefheid het bericht van het overlijden van Mgr. Javier Echevarría te hebben ontvangen, stuur ik mijn oprechte deelneming, ook aan al zijn familieleden en de gelovigen van de Prelatuur. Op deze moeilijke momenten bidden de koningin en ik voor de eeuwige rust van zijn ziel.

Overste Azucena García Sánchez, zuster van de Orde van de Ongeschoeide Karmelietessen

Ik ben ervan overtuigd dat hij, samen met de heilige Jozefmaria en don Álvaro, voor iedereen bij God ten beste zal spreken en zal waken over al zijn dochters en zonen in het Werk. Zoals hij ook zal zorgen voor de verspreiding van de evangelisatie over de hele wereld.

Zuster Vega María López, overste van het klooster van de h. Maria Magdalena in Baeza

Mgr. Javier Echevarría is reeds op de plaats waar hij voor zichzelf en al zijn kinderen naar verlangd heeft. Hij heeft altijd op de gebeden van de zusters vertrouwd. Wij bidden als voor een vader, dat hij moge genieten van de eeuwige glorie die de heilige Jozefmaria en de zalige Álvaro reeds hebben bereikt.

Zuster Julia van de Moeder Gods, priorin van het klooster van sint Jozef te Ávila

Wij bidden voor alle leden van het Werk, opdat deze harde klap - ondanks het gevoel van vrede over een heilig leven - een reden moge zijn van trouw, innerlijke vernieuwing en een grotere vereniging met God. Wij denken vol dankbaarheid terug aan zijn bezoek.

Virginia Raggi, burgemeester van Rome

Wij zijn met u verenigd in het verdriet om het overlijden van Mgr. Javier Echevarría en wij houden zijn voorbeeldig priesterlijk leven in herinnering om te leren van zijn dienst vol liefde jegens de Kerk.

Andrea Riccardi, stichteres van de Sant’Egidio gemeenschap

Mgr. Echevarría heeft het Werk geleid in het spoor van zijn stichter. Hij heeft nieuwe wegen gezocht om de gedesoriënteerde mensen van onze tijd te bereiken en hij heeft opnieuw alle mensen een weg van heiligheid voor het leven van de leken voorgehouden.

Maria Voce, voorzitster van de Focolare beweging

Hij is teruggekeerd in het huis van de Vader, samen met zijn voorgangers de heilige Jozefmaria en de zalige Álvaro del Portillo. Hij laat een stichtelijk voorbeeld na van overgave aan God en onze broeders de mensen.

Zusters van de Congregatie van Marta en María.