“Sta op, laten we gaan”. Citaten uit de nieuwe biografie van de paus

Johannes Paulus II werkte op 18 mei, zijn verjaardag, gewoon door. Hij presenteerde op deze dag zijn nieuwe boek ‘Sta op, laten we gaan’. Daarin blikt hij terug op zijn roeping en zijn tijd als bisschop.

Johannes Paulus II vierde zijn 84ste verjaardag “met een normale werkdag en God dankend voor de gave van het leven”, aldus zijn woordvoerder Joaquín Navarro-Valls. Het enige extraatje was “een lunch met zijn naaste medewerkers van de Romeinse curie”. Op het Vaticaan stroomden de felicitaties uit heel de wereld binnen en zijn boek ‘Sta op, laat ons gaan!’ verscheen in de boekhandels.

Mijn roeping

“De bron van mijn roeping heb ik tastbaar aangetroffen in het cenakel te Jeruzalem. Ik dank God dat ik tijdens het grote Jubileum van 2000 heb mogen bidden in de ‘bovenkamer’ waar het Laatste Avondmaal heeft plaatsgevonden. Op dat moment gingen mijn gedachten uit naar die memorabele donderdag waarop Christus zijn apostelen tot priesters van het Nieuwe Verbond maakte.”

Bisschop met de wetenschappers

“Niet alle bisschoppen tonen een bijzondere belangstelling voor de dialoog met de wetenschappers. Toch lijkt het mij de moeite waard dat de priesters en bisschoppen in contact treden met de wereld van de wetenschap en met zijn vertegenwoordigers. (…) Ze moeten een nauwe relatie onderhouden met het universitaire leven: lezen, bijeenkomen, discussiëren en op de hoogte zijn van wat daar gebeurt.”

Lied tijdens het conclaaf van 1978

“Heer, U hebt mij in de ogen gekeken, /

met een glimlach mijn naam genoemd. /

Mijn boot laat ik achter in het zand. /

Met U zoek ik een andere zee.

De diepe betekenis van dit lied heeft mij staande gehouden toen ik geconfronteerd werd met het besluit van het conclaaf. Tijdens mijn pontificaat is dit lied, dat ik in Polen en andere landen heb horen zingen, me bijgebleven. Het herinnert mij aan mijn ontmoetingen als bisschop met de jeugd.”

Neo-catechumenale weg en Opus Dei

“Nieuwe initiatieven waarin ik de adem van de heilige Geest voelde, heb ik van dichtbij gevolgd. Pas toen ik ik in Rome aankwam heb ik kennisgemaakt met de Neo-catechumenale weg en het Opus Dei, dat ik in 1982 als personele prelatuur heb opgericht. Het zijn twee kerkelijke fenomenen die leken tot grote activiteit aanzetten. Beide zijn ontstaan in Spanje, een land dat in de geschiedenis voor zoveel geestelijke vernieuwing heeft gezorgd. In oktober 2002 had ik de vreugde de stichter van het Opus Dei Jozefmaria Escrivá de Balaguer heilig te verklaren. Hij was een voorbeeldig priester en een apostel van de leken voor de moderne tijd.”

Martelaren van de twintigste eeuw

“In 1999 heb ik 108 martelaren, slachtoffers van het nazisme, zalig verklaard. Onder hen waren drie bisschoppen. Een bekend voorbeeld van het martelaarschap is de Poolse franciscaan, de heilige Maximiliaan Kolbe. Hij gaf zijn leven in Auschwitz door zich aan te bieden in de plaats van een andere gevangene, een gezinsvader die hij niet kende. Maar er zijn ook recentere martelaren. Ik denk met ontroering terug aan mijn ontmoetingen met kardinaal François-Xavier Nguyen Van Thuan, een getuige van het kruis gedurende zijn lange gevangenisjaren in Vietnam.”

Epiloog: ‘Sta op, laten we gaan’

“Beantwoordend aan de woorden van onze Meester en Heer, herhaal ik aan ieder van jullie, broeders in het bisschopsambt: ‘Sta op, laten we gaan’. Laten wij in vertrouwen op Christus voortgaan. Hij zal ons op de weg begeleiden naar het doel dat Hij alleen kent.”

(Bron: Juan Vicente Boo // ABC, 19 mei 2004) Nederlandse vertaling Uitgeverij Lannoo nv, Tielt 2005

ISBN 90 209 6030 X