Solidariteitsprojecten in 2004

Ook dit jaar is op deze website bericht over sociale initiatieven van uiteenlopende aarde en grootte. Wat ze gemeen hebben is de zorg voor de naaste, zoals de heilige Jozefmaria verwoord heeft: “Ga niet onverschillig voorbij aan andermans leed. Die mens - een familielid, een vriend, een collega, of iemand die je niet kent - is je broeder” ("De Voor", 251). Hier volgt een greep uit verschillende delen van de wereld.

Sociale initiatieven

Canada: gehandicaptenhulp

Sinds vier jaar bestaan dichtbij Montreal de “Ateliers Soleil”: werkplaatsen voor vrouwen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Ze leren er vakken als koken, zingen en handenarbeid, met de bedoeling te groeien in sociale en communicatieve vaardigheden.

Costa Rica: werkplaatsen en vormingscursussen voor vrouwen

La Carpio is een wijk in San José de Costa Rica. De 28 duizend inwoners zijn grotendeels immigranten uit Nicaragua. Ze leven in armoede en slechte omstandigheden. Het sociale project La Carpio is in juli 2003 gestart en is het initiatief van vrijwilligers van het Studiecentrum Lari. De studenten en jonge professionals willen met dit project vrouwen een integrale vorming aanbieden, die gebaseerd is op christelijke beginselen.

Ecuador: met inheemsen van Imbabura

Een vijftiental studenten hebben in Imbabura, in het noorden van Ecuador, uiteenlopend vrijwilligerswerk verricht onder de inheemse bevolking. Washington Rodríguez, student bedrijfskunde in Quito, vond het een “positieve en dankbare ervaring”.

El Salvador: centrum voor beroepsvorming voor vrouwen

Met haar 500.000 inwoners heeft Soyapango een hogere bevolkingsdichtheid dan San Salvador. In deze stad is Siramá-Prusia van de grond gekomen: een sociaal initiatief dat vrouwen helpt op de arbeidsmarkt te komen.

Spanje: scholing voor allochtonen en werklozen

De stichting Eifor zet zich in voor de integratie in de samenleving en op de arbeidsmarkt van immigranten en werklozen in Valencia. Er worden lessen Spaans gegeven en cursussen sociale vaardigheden gericht op het zoeken van werk. Met bedrijven in Valencia zijn overeenkomsten gesloten om allochtonen als stagiaires in dienst nemen. Op deze manier hebben velen werk gevonden in de horeca en in de bouw.

New York: educatieve programma’s in the Bronx

Tweehonderd pubers uit de Bronx volgen jaarlijks educatieve programma’s bij jeugdclub Crotona. Opzet is het bijbrengen van sociale vaardigheden, het leren werken en rekening houden met de ander.

Filippijnen: opleiding tot banketbakker

De Anilan Technical School is een project van de Foundation for Professional Training Inc (FPTI) in de provincie Laguna op de Filippijnen. De school biedt een opleiding in de voedingsector met specialisatiemogelijkheid tot banketbakker. De opleiding duurt twee jaar. De leerlingen leren kooktechnieken en hebben vakken als economie en management.

Frankrijk: bijlessen voor moeilijk lerende kinderen

Tien studenten uit Parijs hebben hun zomervakantie besteed aan het helpen van kinderen met leermoeilijkheden. Het doel was de kinderen met verschillende oefeningen en methodes te ondersteunen bij de integratie op school.

Mexico: project voor internationale samenwerking

Canadese en Mexicaanse studenten hebben in Mexico samengewerkt in een internationaal solidariteitsproject, georganiseerd door Fonteneige. Dit studentenhuis uit Montreal ontwikkelt sinds vijftien jaar sociale hulpprogramma’s.

Klik voor uitgebreide informatie op de projecten in de linkerkolom.