Paus: voor hen in de gezondheidssector

Bidden we voor hen die in de gezondheidssector hulp bieden aan zieken en ouderen, vooral in de armste landen. Mogen zij voldoende ondersteund worden door regeringen en lokale gemeenschappen.

Paus Franciscus – april 2022

Het zal lang duren om de pandemie te vergeten. Hopelijk zullen we ook een aantal dingen die deze ons heeft geleerd niet vergeten. Enerzijds "de toewijding, de vrijgevigheid van artsen, verpleegkundigen, vrijwilligers, gezondheidswerkers, priesters, en mannelijke en vrouwelijke religieuzen". En aan de andere kant het belang van de volksgezondheidsstelsels. Paus Franciscus herinnert ons hieraan als volgt: "De armste landen, de meest kwetsbare landen, hebben geen toegang tot de noodzakelijke therapieën om zoveel ziekten te behandelen waaraan nog steeds wordt geleden." Om deze reden vraagt ​​hij regeringen om "niet te vergeten dat een goede gezondheidszorg, toegankelijk voor iedereen, een prioriteit is".
Laten we aansluiten bij zijn verzoek en deze boodschap verspreiden op de manieren waarop wij dat kunnen.

"Laten we deze maand bidden voor het gezondheidspersoneel.
De pandemie, die helaas nog steeds zeer actief is in veel landen, heeft ons de toewijding, de generositeit van artsen, verpleegkundigen, vrijwilligers, priesters en van mannelijke en vrouwelijke religieuzen laten zien.
Maar deze pandemie heeft ook duidelijk gemaakt dat niet iedereen toegang heeft tot een goed volksgezondheidssysteem.
De armste landen, de meest kwetsbare landen hebben geen toegang tot de behandelingen die nodig zijn om zoveel ziekten te behandelen waaraan nog steeds geleden wordt.
Dit is vaak te wijten aan slecht beheer van de middelen en een gebrek aan serieuze politieke betrokkenheid.
Daarom wil ik de regeringen van alle landen in de wereld vragen om niet te vergeten dat een goede gezondheidszorg, toegankelijk voor iedereen, een prioriteit is.
Bovendien wil ik aangeven dat de gezondheidszorg niet alleen een organisatie is, maar ook steunt op mannen en vrouwen die hun leven wijden aan de zorg voor de gezondheid van anderen. Tijdens deze pandemie hebben zij hun leven op het spel gezet om zoveel zieken te helpen herstellen.
Laten we bidden dat de inzet van gezondheidspersoneel in hun zorg voor zieken en ouderen, vooral in de armste landen, wordt ondersteund door regeringen en lokale gemeenschappen."

Klik op deze tekst om het infogram in hoge kwaliteit te downloaden.

Voor het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed): https://www.popesprayer.va/

Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op http://www.devideovandepaus.org. Met de medewerking van Vatican Media: http://www.vaticannews.va/es.html