Paus tot ouders: leer kinderen goed omgaan met de media

VATICAANSTAD (RKnieuws.net) - Ouders moeten hun kinderen goed leren omgaan met de media. De tijd die kinderen aan media besteden zou duidelijk begrensd moeten worden. Dat schrijft paus Johannes Paulus II in zijn boodschap voor Wereld Communicatiedag 2004 - "De media en het gezin: een risico en een rijkdom", die vandaag werd gepubliceerd.

In zijn boodschap wijst de paus op de enorme mogelijkheden die gezinnen dankzij de ontwikkeling van de media hebben gekregen op het gebied van informatie, opvoeding, cultuur en zelfs geestelijke groei.

Maar dezelfde media kunnen gezinnen ook schade berokkenen door een gebrekkige of zelfs vervormde kijk op het leven, het gezin, geloof en moraliteit aan te bieden. Volgens de paus moet communicatie in elke vorm altijd geïnspireerd worden door het ethische criterium van het respect voor de waarheid en voor de waardigheid van de menselijke persoon.

Het gezin in de media

Vaak worden het huwelijk en het gezin op een realistische en welwillende manier afgebeeld in de media, aldus de paus. Waarden als liefde, trouw, vergeving en zelfgave, maar ook spanningen, conflicten en tegenslagen die bij de ervaringen van getrouwde mensen en gezinnen horen, worden dikwijls goed in beeld gebracht.

Maar ook het tegendeel gebeurt: "ontrouw, seksuele activiteit buiten het huwelijk en de afwezigheid van een morele en geestelijke visie op het verbond van het huwelijk worden kritiekloos afgebeeld, terwijl soms positieve steun wordt gegeven aan echtscheiding, contraceptie, abortus en homoseksualiteit." Zulke zaken bedreigen het gemeenschappelijk goed van de maatschappij, het huwelijk en het gezin, aldus de paus.

Ouders en kinderen

In zijn boodschap roept de paus beleidsmakers op om ervoor te zorgen dat de media het welzijn van het gezin niet in gevaar brengen. Maar ook ouders hebben een rol te spelen: zij moeten hun kinderen leren hoe ze de media goed kunnen gebruiken.

De paus pleit ervoor dat ouders het gebruik van media in huis reguleren. "De tijd die kinderen aan media besteden moet strikt begrensd worden; entertainment moet een gezinsaangelegenheid zijn." Ouders moeten vooral zelf het goede voorbeeld geven door de manier waarop ze met de media omgaan.

Mondigheid

De paus moedigt gezinnen aan om mondig te zijn ten aanzien van de producenten, adverteerders en autoriteiten door hen te vertellen wat ze wel en niet op prijs stellen.

Degenen in de media werken worden aangemoedigd om hun morele verantwoordelijkheid te erkennen en kwesties die te maken hebben met seksualiteit, huwelijk en gezinsleven op een verstandige en eerlijke manier in beeld te brengen.

Inspiratie

De paus besluit zijn boodschap met de wens dat gezinnen in de media "een bron van steun, aanmoediging en inspiratie vinden in hun streven om te leven als een gemeenschap van leven en liefde, om jonge mensen te oefenen in gezonde morele principes en om een cultuur van solidariteit, vrijheid en vrede te bevorderen." (RV)