Paus groet studenten UNIV Forum

Op woensdag 4 april groette paus Benedictus XVI meer dan vierduizend studenten die in Rome deel nemen aan het jaarlijkse UNIV Forum. De paus citeerde daarbij enkele woorden van de heilige Jozefmaria.

Meer dan vierduizend universitaire studenten nemen deze week in Rome deel aan het jaarlijkse UNIV Forum. De meeste van hen namen deel aan de wekelijkse audiëntie van de paus op het St. Pietersplein.

Benedictus XVI: “In het bijzonder groet ik alle studenten uit verschillende landen die deelnemen aan het internationale congres dat plaatsvindt op initiatief van de Prelatuur van het Opus Dei.”

De bijeenkomst, die bekend staat als het UNIV Forum, wordt sinds 1968 elk jaar in Rome gehouden. Studenten en sprekers uit alle delen van de wereld komen bij elkaar om de Goede Week in Rome te beleven.

“Beste vrienden, Ik heet jullie in de Goede Week welkom in Rome, zodat jullie een ervaring van geloof, vriendschap en geestelijke verrijking mogen beleven. Ik nodig jullie uit deze week jullie kennis van Jezus te verdiepen, gevolg te geven aan de oproep van liefde die Hij aan elk van jullie richt. Dit gezegd hebbende wil ik hetgeen de heilige Jozefmaria eens schreef in herinnering roepen: ‘Alles wat men uit liefde doet, wordt mooi en groots.’”

Deze conferentie wordt voor de 44ste keer georganiseerd door het Instituut voor Universitaire Samenwerking. Het thema van dit jaar is “Pulchrum: De kracht van schoonheid.”