Paus Franciscus noemt de heilige Jozefmaria "voorloper van het Tweede Vaticaanse Concilie"

In een boodschap die door de staatssecretaris van het Vaticaan, Mgr. Pietro Parolin, aan de deelnemers van een internationaal congres in Rome over de heilige Jozefmaria werd overgebracht, spreekt paus Franciscus over de boodschap van de heilige Jozefmaria.

In het onderstaande volgt de Nederlandse vertaling van de boodschap die gericht is aan de grootkanselier van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis, Mgr. Javier Echevarría:

Ter gelegenheid van het Jaar van het Geloof is een internationaal congres “De heilige Jozefmaria en de theologische visie" georganiseerd door de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis, een instelling die door hem werd geïnspireerd. Bij die gelegenheid brengt paus Franciscus aan allen zijn hartelijke groet over en spreekt daarbij een wens uit met betrekking van het waardevolle voorbeeld van het priesterlijk leven van de heilige stichter, voorloper van het Tweede Vaticaanse Concilie, doordat hij de algemene roeping tot heiligheid voorzag. Hij wenst dat dit voorbeeld in alle gelovigen van de grote familie van het Opus Dei een vernieuwde zekerheid bewerkstelligt dat de gelovige, dankzij het doopsel dat hem bij Christus inlijft, geroepen is om heilig te zijn en om door zijn dagelijks werk aan het heil van de mensheid mee te werken.

Zijne Heiligheid herinnert de eeuwige waarheid die door het woord en leven van de heilige Jozefmaria Escrivá verkondigd wordt, namelijk dat de vruchtbaarheid van het apostolaat bestaat in het gebed en in een intens en constant sacramenteel leven. Hij vraagt gebed voor zijn persoon en dienstambt en roept het licht van de Heilige Geest aan voor een vruchtbare overdenking. Hij geeft aan zijne excellentie, de rector, en aan de professoren de apostolische zegen, die zich ook uitstrekt tot aan de deelnemers en allen die de Pauselijke Universiteit bezoeken.

Aartsbisschop Pietro Parolin

Staatssecretaris van Zijne Heiligheid