Paus: De Kerk onderweg

De video van de paus voor augustus gaat over de specifieke roeping van de Kerk – evangelisatie – en over de noodzaak van een hervorming die, volgens paus Franciscus, moet beginnen met “een hervorming van onszelf” door middel van een ervaring van gebed, naastenliefde en dienstbaarheid, geïnspireerd door de Heilige Geest.​

Augustus 2021

Laten we bidden voor de Kerk, opdat zij van de Heilige Geest de genade en de kracht mag ontvangen om zichzelf te hervormen in het licht van het Evangelie.

“De eigenlijke roeping van de Kerk is om het Goede Nieuws te verspreiden, niet om zieltjes te winnen! Haar roeping is om te evangeliseren; sterker nog, het is eigen aan de identiteit van de Kerk om te evangeliseren.

We kunnen de Kerk alleen vernieuwen vanuit de onderscheiding van Gods wil in ons dagelijks leven. En door een transformatie aan te gaan die geleid wordt door de Heilige Geest. Onze eigen hervorming als mensen, dat is transformatie. Laat de Heilige Geest, die de gave van God in ons hart is, ons herinneren aan wat Jezus leerde en ons helpen dit in praktijk te brengen.
Laten we beginnen met het hervormen van de Kerk door onszelf te hervormen. Zonder vooropgezette ideeën, zonder ideologische vooroordelen, zonder onbuigzaamheid, maar vanuit een spirituele ervaring, een ervaring van gebed, een ervaring van naastenliefde, een ervaring van dienstbaarheid.

Ik droom van een optie die nog meer missionair is, een die eropuit trekt om de ander te ontmoeten, zonder te willen bekeren, en die al haar structuren transformeert voor de evangelisatie van de wereld van vandaag.
Laten we niet vergeten dat de Kerk altijd moeilijkheden ondervindt, altijd crisismomenten doormaakt; dat komt omdat ze leeft. Levende dingen gaan door crisissen; alleen doden zitten nooit in een crisis.

Laten we bidden voor de Kerk, opdat zij van de Heilige Geest de genade en de kracht mag ontvangen om zichzelf te hervormen in het licht van het Evangelie.”

Download infographic in hoge resolutie

De Video van de Paus verspreidt elke maand de gebedsintenties van de Heilige Vader voor de uitdagingen aan de mensheid en de missie van de Kerk.

Het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed): https://popesprayer.va/

Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op https://www.devideovandepaus.org

Met de medewerking van Vatican Media: https://www.vaticannews.va.

En de Dicasterie voor Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling, https://www.humandevelopment.va/es.html