Paus blij met 150 jaar Onbevlekte Ontvangenis

De viering op 8 december van het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria heeft dit jaar volgens Johannes Paulus II een bijzondere betekenis. Het dogma, dat de maagd Maria vanaf haar conceptie is gevrijwaard van erfzonde, is 150 jaar geleden afgekondigd.

Johannes Paulus II sprak zondag bij het Angelusgebed over de 150ste verjaardag van dit feest. In 1854 rieppaus Pius IX de Onbevlekte Ontvangenis van Maria tot dogma uit.

“Met innerlijke blijdschap bereiden wij ons voor op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria, dat dit jaar een bijzondere betekenis heeft. Wij gedenken de 150ste verjaardag van dit belangrijke Mariadogma”, aldus de paus.

“Wij vieren deze verjaardag op 8 december met een plechtige eucharistie in de Vaticaanse basiliek, waar mijn eerwaardige voorganger, de zalige Pius IX, het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis afkondigde in het bijzijn van bisschoppen uit alle delen van de wereld. Wij vereren hiermee de ‘Tota pulchra’, die door God als Moeder van zijn Zoon was uitverkoren.”

De paus zei dat hij ook dit jaar naar de Piazza di Spagna gaat voor het traditionele eerbetoon van de Onbevlekte Ontvangenis, waar een beeld van Maria op een zuil staat: “Geliefde Romeinen en pelgrims, ik nodig u uit zich met mij te verenigen bij deze kinderlijke hulde aan onze hemelse Moeder.”

Vatican Information Service