Paasboodschap Paus Franciscus: Nederigheid is ware kracht!

De Nederlandse vertaling van de paasboodschap van paus Franciscus, die hij uitsprak op paaszondag voorafgaande aan de zegen urbi et orbi. De paus legt hierin uit, dat "wie de kracht van God in zich draagt, zijn liefde en zijn gerechtigheid, spreekt en handelt met de kracht van de waarheid, de schoonheid en de liefde."

Van de paus en de Kerk
Opus Dei - Paasboodschap Paus Franciscus: Nederigheid is ware kracht!

Dierbare broeders en zusters, Zalig Pasen!

Jezus Christus is opgestaan!

De Liefde heeft de haat overwonnen, het leven heeft de dood verslagen, het licht heeft de duisternis verdreven!

Jezus Christus, heeft zich, uit liefde voor ons, van zijn goddelijke glorie ontdaan. Hij heeft zichzelf ontledigd, nam de gedaante aan van een slaaf en heeft zich zelfs vernederd tot in de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem verheven en Hem Heer gemaakt van het universum. Jezus is de Heer!

Door zijn dood en opstanding, laat Jezus iedereen de weg van het leven zien, de weg naar geluk. Het is de weg van de nederigheid, die ook vernedering kan inhouden. Alleen deze weg leidt naar de heerlijkheid. Alleen wie zichzelf kan vernederen gaat naar de 'dingen die boven zijn', kan gaan naar God (vgl. Kol 3,1-4). Hij die trots is kijkt van 'boven naar beneden', de nederige van 'beneden naar boven'.

Op Paasmorgen, renden Petrus en Johannes, gewaarschuwd door de vrouwen, naar het graf en vonden het open en leeg. Zij naderden het graf en "bogen zich" om er binnen te gaan. Om het mysterie binnen te gaan, moeten we ons buigen, ons vernederen. Alleen hij die zich vernedert, kan de verheerlijking van Jezus begrijpen en hem op zijn weg volgen.

De wereld wil zich ten koste van alles opdringen, om te wedijveren, om zich te laten gelden... Maar christenen, door de genade van de gestorven en verrezen Christus, zijn de kiemen van een andere mensheid, waarbij we proberen in dienst van elkaar te leven en niet arrogant, maar respectvol en beschikbaar

Dit is geen zwakheid, maar ware kracht! Wie dekracht van God in zich draagt, zijn liefde en zijn gerechtigheid, hoeft geen geweld te gebruiken, maar spreekt en handelt met de kracht van de waarheid, de schoonheid en de liefde.

De verrezen Heer smeken we om de genade om niet toe te geven aan de trots die voeding geeft aan geweld en oorlogen, maar om moed om te vergeven en vrede te brengen. Wij vragen Jezus, die zegevierde over de dood, het lijden van zo velen van onze broeders en zusters, die vervolgd worden omwille van zijn naam, te verlichten, en ook dat van allen die onrechtvaardig lijden onder de gevolgen van voortdurende conflicten en aanhoudend geweld. Er zijn er zoveel van hen!

Vrede vragen om vrede, bovenal voor het geliefde Syrië en Irak, dat het wapengekletter zal stoppen en de goede betrekkingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen, die in deze geliefde landen wonen, zullen herstellen. Dat de internationale gemeenschap niet passief blijft bij de immense humanitaire tragedie in deze landen ontvouwt en het drama van de vele vluchtelingen.

We smeken om vrede voor alle bewoners van het Heilig Land. Dat er tussen Israëliërs en Palestijnen de cultuur van ontmoeting mag groeien en dat het vredesproces wordt hervat om zo een einde te maken aan jaren van lijden en verdeeldheid.

Vrede vragen we voor Libië, dat het absurde bloedvergieten stopt en er een einde komt aan al het barbaarse geweld, en dat allen die begaan zijn met de toekomst van het land mogen werken in dienst van de verzoening en een broederlijke samenleving bevorderen, een samenleving die de waardigheid van elke persoon respecteert. Ook in Jemen hopen we op een gemeenschappelijk streven naar vrede en welzijn voor de gehele bevolking.

Tegelijkertijd vertrouwen we hoopvol de Barmhartige Heer het deze week in Lausanne bereikte nucleair akkoord toe, waarmee een definitieve stap wordt gezet naar een veiliger en broederlijker wereld.

We smeken de verrezen Heer om vrede voor Nigeria, voor Zuid-Soedan en voor de verschillende regio's van Soedan en de Democratische Republiek Congo. Moge een voortdurend gebed van alle mensen van goede wil oprijzen voor degenen die hun leven hebben verloren - voor degenen die afgelopen donderdag gedood zijn aan de Universiteit van Garissa in Kenia - en voor al degenen die ontvoerd zijn, voor degenen die gedwongen werden om hun huis en hun dierbaren te verlaten.

Dat de opstanding van de Heer licht mag brengen in het geliefde Oekraïne, in het bijzonder naar degenen die de afgelopen maanden onder het geweld hebben geleden. Dat het land vrede en hoop hervinden, dankzij de inzet van alle betrokken partijen

Vrede en vrijheid vragen we voor al die mannen en vrouwen die gebukt gaan onder oude en nieuwe vormen van slavernij door criminele individuen en organisaties. Vrede en vrijheid voor de slachtoffers van drugshandelaren, die vaak nauw verbonden zijn met overheden die de vrede en harmonie binnen de menselijke familie juist zouden moeten verdedigen. En wij vragen vrede voor deze wereld die onderworpen is aan wapenhandelaren die geld verdienen aan het bloedvergieten van mannen en vrouwen.

Dat de troostende en helende stem van de Heer Jezus de gemarginaliseerden mag bereiken, de gevangenen, de armen en de migranten die zo vaak worden afgewezen, misbruikt en weggegooid; de zieken en hen die lijden, kinderen, met name degenen die slachtoffer zijn van geweld; degenen die vandaag rouwen; dat alle mannen en vrouwen van goede wil: "Vrede zij met u" (Lc 24:36): "Vrees niet, ik ben verrezen, ik zal altijd bij u zijn!" (vgl. Romeins Missaal, introïtus van Pasen).