Op weg naar Emmaüs: de bouw van Saxum

Op bedevaart gaan naar het Heilig Land betekent ondermeer de oproep van Jezus horen langs het meer van Galilea. Een droom die elk jaar werkelijkheid wordt voor vele christenen. Saxum wil ertoe bijdragen dat het bezoek aan het Heilig Land een ommekeer betekent in het leven van elke pelgrim.

Opus Dei - Op weg naar Emmaüs: de bouw van SaxumDe bouw van Saxum (foto uit november 2013)

Op bedevaart gaan naar het Heilig Land betekent: neerknielen in de grot van Bethlehem, de oproep van Jezus horen langs het meer van Galilea, op de Calvarieberg en bij het lege Graf bidden. Het is een droom die elk jaar werkelijkheid wordt voor vele christenen, die aldus een eeuwenoude traditie voortzetten. De Heilige plaatsen brengen het verblijf van de Zoon van God op aarde dichtbij.

Saxum wil ertoe bijdragen dat het bezoek aan het Heilig Land een ommekeer betekent in het leven van elke pelgrim. Het conferentieoord wil een kader bieden om de ontmoeting van de leerlingen van Emmaüs met de levende Christus in het eigen leven te beleven: Ze zeiden tot elkaar: «Brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?» (Lc. 24, 32). Nadat men de Heilige plaatsen heeft bezocht, zal alles in Saxum de pelgrim helpen om te reflecteren op wat hij ervaren heeft: de stilte van de kapel, de selectie van passende lectuur, de omringende bossen, de rust en het uitzicht over de heuvels met in de verte de zee. Daarnaast zal het multimediacentrum met aparte ingang en toegankelijk voor het publiek informatie verschaffen over het leven van Jezus en over het Heilig Land door middel van een uitgebreide audiovisuele en interactieve bibliotheek.

Enkele basisgegevens

• Op 15 km van Jeruzalem

• Op de weg naar Emmaüs

Het multimediacentrum voor individuele bezoekers, voor families, of voor groepen met gids, zal bestaan uit een:

• kapel voor gebed, met verschillende biechtstoelen

• auditorium

• interactieve audiovisuele bibliotheek

• maquette van Jeruzalem

• tentoonstellingsruimte met Bijbelse voorwerpen

• ruimte voor rust en maaltijden

Het conferentieoord zal beschikken over:

• 50 logeerkamers, gemeenschappelijke ruimtes, tuin

• een servicezone met een centrum voor beroepsopleidingen in de horecasector

Actualiteit van het Evangelie

Om via de bladzijden van het heilig Evangelie tot de Heer te komen, beveel ik altijd aan te trachten zo in de gebeurtenissen op te gaan, dat u een extra personage in het tafereel wordt. - Heilige Jozefmaria (Vrienden van God, nr 222).

In het Heilig Land komt het Evangelie tot leven. Voor wie de plaatsen bezocht waar Jezus predikte en wonderen verrichtte, krijgen de passages van het Evangelie vorm aan de hand van de herinneringen aan die plaatsen. In Saxum wil men de nadruk leggen op de actualiteit van deze teksten en hun band met de Heilige plaatsen: na een verblijf in Saxum, leest men op een andere manier het Evangelie.

Don Álvaro

De eerbiedwaardige Álvaro del Portillo wiens zaligverklaring op handen is, was de eerste opvolger van de stichter aan het hoofd van het Opus Dei. In 1994 maakte hij een bedevaart naar het Heilig Land en verwezenlijkte aldus een wens die de heilige Jozefmaria niet heeft kunnen verwezenlijken. Hij vierde zijn laatste Mis in de Kerk van het Cenakel in Jeruzalem en overleed de dag erna, op 23 maart, te Rome. Zijn gedachtenis is dus nauw verbonden met het Heilig Land.

Saxum – wat uit het Latijn vertaald «rots» betekent – is de bijnaam die de heilige Jozefmaria aan Álvaro del Portillo gaf in zijn jonge jaren omwille van zijn trouw en sterkte. Uit erkentelijkheid voor zijn leven en zijn onvermoeibaar dienstbetoon aan de Kerk zal dit project Saxum heten. De vormingsactiviteiten zullen toevertrouwd worden aan de prelatuur van het Opus Dei.

Hoe kunt u hieraan bijdragen?

Saxum Foundation werft fondsen voor de bouw en de instandhouding van het conferentieoord en het multimediacentrum. Er is ook voorzien in de oprichting van een fonds om mensen te helpen die zelf niet in staat zijn om een bedevaart naar het Heilig Land te bekostigen. De bouwwerkzaamheden zijn eind 2013 gestart en naar verwachting zullen de activiteiten in 2016 van start kunnen gaan.

U kunt uw bijdrage voor het Project Saxum overmaken op rekening: NL34 INGB 0004 3786 67 ten name van Stichting de Oude Gracht onder vermelding "Saxum".

Het bedrag zal voor 100 procent worden overgemaakt naar de Saxum Foundation in Israël. Stichting De Oude Gracht is een zogenoemde ANBI, een algemeen nut beogende instelling, wat betekent dat uw gift onder de daarvoor geldende voorwaarden van de belasting aftrekbaar is.