Nieuwe kapel Lepelenburg plechtig ingewijd

Na jaren “waarin veel energie en geduld” is opgebracht, is op zondag 21 mei de nieuwe kapel van het studiecentrum Lepelenburg in Utrecht ingewijd.

Mgr. Willem Schnell, regionale vicaris van het Opus Dei in Nederland, verrichtte de wijding namens de bisschop-prelaat van het Opus Dei. Het studiecentrum Lepelenburg is ondergebracht in een huis aan de Herenstraat in Utrecht. Op de eerste etage van het pand is een nieuwe kapel ingericht dat plaats biedt aan ongeveer veertig mensen. Met het renoveren van de verdieping en het inrichten van de kapel werd in 2005 een begin gemaakt.

De inrichting van de kapel werd mogelijk gemaakt door morele en financiële steun van vele weldoeners. Vanaf de komst van het studiecentrum in Utrecht, in 1972, hebben de bewoners gebruik gemaakt van een ‘tijdelijke’ kapel in een ander deel van het huis. Sindsdien is er “een lange weg afgelegd”. Mgr. Schnell: “Wij kunnen zeker troost vinden in de volgende woorden van Psalm 90: ‘Duizend jaar zijn toch Heer in uw ogen als de dag van gisteren, voorbij gelijk als een wake in de nacht.’”

Achter het altaar in de kapel springt een afbeelding van Maria en Kind in het oog. Bijzonder aan deze afbeelding is het Nederlandse uiterlijk dat de maker van het schilderij aan de Moeder van God heeft gegeven, blonde haren en een Noord-Europees gezicht. Op het schilderij biedt ze haar Zoon aan, “opdat wij in alle vertrouwen al onze gebeden, vragen en zorgen aan Hem voorleggen.”

Volgens Mgr. Schnell is Lepelenburg met de ingebruikname van de nieuwe kapel nog beter toegerust voor de apostolische activiteiten.

Links van het schilderij van Maria is een afbeelding te zien van de heilige Jozef, “met zijn werktuigen waardoor hij zich met Christus verenigde: hij heeft samen met Jezus gewerkt.” Rechts bevindt zich een schilderij van de stichter van het Opus Dei, de heilige Jozefmaria Escrivá. Deze “heilige van het gewone” is afgebeeld als voetganger aan de Oude Gracht in Utrecht, met op de achtergrond de Domtoren en passanten die, typisch Nederlands, hun fiets stallen en ketenen aan een brug.

De heilige Jozefmaria met een boek in de hand “heeft de houding samen met Jezus aan de evangelisatie te werken”, aldus Mgr. Schnell. De regionaal-vicaris vervolgde: “Ook wij kunnen vrienden van Jezus worden, met Hem verenigd zijn door onze dagelijkse arbeid en onze wens Hem bij anderen bekend te maken. Jezus noemt ons in het evangelie van vandaag vrienden met deze aanmoediging: ‘Niet gij hebt mij uitgekozen maar Ik u, en ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen.’”

Volgens Fernando Peró, priester van het Opus Dei en nauw betrokken bij de bouw van de kapel, is getracht de kapel zodanig te ontwerpen dat het interieur uitnodigt tot gebed. “De opbouw van het presbyterium is zodanig dat het oog van de gelovigen als vanzelf worden getrokken naar het tabernakel, de plek waar onze Heer verblijft, het centrum en bron van de Kerk.”

Plechtige inwijding

“In het Oude Testament lezen wij hoe het vuur uit de hemel komt om het offer te verbranden. Tijdens de H. Mis wordt door tussenkomst van de Heilige Geest (het vuur), het offer van Christus aan het kruis tegenwoordig gesteld.”

De wijdingsplechtigheid is bijzonder, omdat deze teruggaat tot ver in de geschiedenis van het volk Israël. In het Oude Testament worden telkens weer op plechtige wijze offers aan God op de altaren gebracht. Mgr. Schnell: “De gebeden tijdens deze viering brengen ons de offers van Noach, van Abraham en van Mozes in herinnering. Over Mozes wordt gezegd dat hij een altaar bouwde en met het bloed van een lam besprenkelde, als een geheimvol teken om het altaar van het kruis aan te duiden.”

De wijdingsplechtigheid bestaat uit vier elementen met een sterke symboliek. Besprenkeling van het altaar en de aanwezigen met wijwater, een handeling die reiniging en zuivering aanduidt en verwijst naar de doop van Jezus in de Jordaan.

Zalving van het altaar met olie, als verwijzing naar de zalving van de oud-testamentische koningen en profeten. Christus, door God met de Heilige Geest gezalfd en aangesteld tot hogepriester, is de gezalfde bij uitstek.

Verbranding van wierook. Mgr. Schnell: “In het Oude Testament lezen wij hoe het vuur uit de hemel komt om het offer te verbranden. Tijdens de H. Mis wordt door tussenkomst van de Heilige Geest (het vuur), het offer van Christus aan het kruis tegenwoordig gesteld. Het offer stijgt als zoete geur naar de hemel. De gebeden van de gelovigen worden afgebeeld door de rook die voor de troon van God verschijnt.”

De bekleding en verlichting van het altaar, de tafel des Heren waaromheen de priesters en de gelovigen staan om de gedachtenis van de dood van Christus, van zijn verrijzenis en zijn opstanding te vieren. De verlichting herinnert eraan dat Christus het licht is, dat voor de heidenen straalt.

Lepelenburg centrum van christelijk geloof

“Een huis dat voor velen een steun is geweest en dat ook in de toekomst zal zijn.”

Volgens Mgr. Schnell is Lepelenburg met de ingebruikname van de nieuwe kapel nog beter toegerust voor de apostolische activiteiten en een plaats van samenkomst van studenten en anderen van waaruit het evangelie onder de mensen bekend kan worden gemaakt. “Een huis dat voor velen een steun is geweest en dat ook in de toekomst zal zijn. Een plaats van waaruit studenten ruim twintig jaar geleden naar Schiphol vertrokken om paus Johannes Paulus II een goede thuisreis te wensen.”

Na de plechtigheden was er voor de aanwezigen een gelegenheid elkaar te ontmoeten een kop koffie te drinken en een broodje te nuttigen. Nadien werd een video getoond over 25 jaar studentenontmoetingen met paus Johannes Paulus II in de kamer waar zich voorheen de kapel bevond. Hiermee werd de kamer voor het eerst gebruikt voor de bestemming als ‘auditorium’. Een plaats waar voordrachten kunnen worden gegeven en waarvan de capaciteit eenvoudig uit te breiden is door de schuifdeuren naar de aanpalende kamer te openen. Dit tezamen met aangrenzende dakterras, maken Lepelenburg tot een ideale ontmoetingsplek voor studenten en anderen in het centrum van Nederland.