Mgr. Mariano Fazio

Mariano Fazio, sinds 2019 auxiliair-vicaris van het Opus Dei, werd op 25 april 1960 geboren in de Argentijnse stad Buenos Aires. Hij was rector van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome en een werd als deskundige benoemd tijdens de Latijns-Amerikaans Bisschoppenconferentie in Aparecida, Brazilië, in 2007

Mgr. Mariano Fazio

Mariano Fazio werd op 25 april 1960 in Buenos Aires in Argentinië geboren. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Buenos Aires en behaalde aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome het doctoraat filosofie.

In 1991 werd hij door de heilige Johannes Paulus II priester gewijd. Voordien werkte hij zeven jaar in Ecuador als hoogleraar rechtsfilosofie en als redacteur voor de krant El Telégrafo.

Van 1996 tot 2002 was hij in Rome de eerste decaan van de School voor Kerkelijke Communicatie van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis en daarna, van 2002 tot 2008, rector van dezelfde universiteit. In deze periode werd hij ook gekozen tot voorzitter van de Conferentie van Rectoren van de pauselijke universiteiten in Rome.

In 2007 werd hij benoemd tot deskundige voor de Vijfde Algemene Bisschoppenconferentie van Latijns Amerika en de Caraïben, die werd gehouden in Aparecida (Brazilië). Daar ontmoette hij de toenmalige aartsbisschop Jorge Mario Bergoglio (paus Franciscus).

Enkele maanden later keerde hij terug naar Zuid-Amerika, waar hij werkte als de regionaal vicaris van het Opus Dei in Argentinië, Paraguay en Bolivia. In december 2014 werd hij benoemd tot vicaris-generaal van het Opus Dei onder de toenmalige prelaat Mgr. Javier Echevarría. Hij bleef deze functie vervullen onder de huidige prelaat, Mgr. Fernando Ocáriz. Op 14 mei 2019 werd Fazio benoemd tot auxiliair-vicaris van de prelatuur.

Hij heeft een brede interesse in culturele en filosofische onderwerpen. Hij is lid van de Chesterton Society in Argentinië en de Nationale Academie voor Geschiedenis in Ecuador.

Hij is auteur van meer dan 20 boeken over de hedendaagse samenleving en het secularisatieproces. Een van zijn recente boeken 'Paus Franciscus: Sleutels tot zijn denken' naar het Nederlands vertaald.

Andere publicaties van zijn hand zijn: Historia de la filosofía contemporánea,Historia de la filosofía moderna, Historia de las ideas contemporáneas, San Juan XXIII, Beato Pablo VI: Gobernar desde el dolor, De Benedicto XV a Benedicto XVI.