Aantal artikelen: 3

​Audiëntie met paus Franciscus: “Volg het voorbeeld van de eerste christenen”

De Heilige Vader ontving op 30 januari om 11:45 uur de prelaat van het Opus Dei, Mgr. Fernando Ocáriz, en zijn auxiliair-vicaris, Mgr. Mariano Fazio.

Van het Opus Dei

Prelaat Opus Dei benoemt nieuwe vicarissen

Mgr. Mariano Fazio is benoemd tot auxiliair-vicaris, Antoni Pujals pr. tot vicaris-generaal en Jorge Gisbert tot vicaris-secretaris.

Van de prelaat van het Opus Dei

Mgr. Mariano Fazio

Mariano Fazio, sinds 2019 auxiliair-vicaris van het Opus Dei, werd op 25 april 1960 geboren in de Argentijnse stad Buenos Aires. Hij was rector van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome en een werd als deskundige benoemd tijdens de Latijns-Amerikaans Bisschoppenconferentie in Aparecida, Brazilië, in 2007

Personele prelatuur