Kracht putten uit omgaan met lijden

Voor de heilige Jozefmaria was het werk in de ziekenhuizen en het omgaan met het lijden een bron waaruit hij in de beginjaren van het Opus Dei de nodige kracht putte. Dit inspireerde de stichting Vianorte in Madrid tot het stimuleren van zorg voor terminaal zieken en steun aan hun gezinnen.

De menselijke kracht van het Werk ligt bij de zieken.

De heilige Jozefmaria begreep dat het lijden een plaats heeft in het Verlossingsplan. Tegelijkertijd herhaalde hij vaak: “Als het fysieke lijden weggenomen kán worden, moet het weggenomen worden. Er is al genoeg lijden in het leven. En als het niet weggenomen kan worden, offeren we het op. Vanuit dit idee is het Laguna ziekenhuis en zorgcentrum in Madrid ontstaan; een instelling die gewijd is aan de zorg voor patiënten met een ver gevorderde ziekte en hulpbehoevende ouderen van dagen. Het initiatief werd gepromoot door Stichting Vianorte.

Deze Stichting vindt haar inspiratie in het werk dat Jozefmaria Escrivá in de jaren dertig ontwikkelde onder terminaal zieken, met name in het Algemeen Hospitaal van Madrid en het koninklijk Ziekenhuis, gespecialiseerd in, destijds, ongeneeslijke en besmettelijke ziektes. Zoals Jozefmaria zelf getuigde, was het werk in de ziekenhuizen en het omgaan met het lijden een bron waaruit hij in de beginjaren van het Opus Dei de nodige kracht putte..

“Ik heb jullie willen zeggen dat de menselijke kracht van het Werk bij de zieken in de ziekenhuizen van Madrid lag: de meest kwetsbaren, degenen die thuis woonden en de laatste menselijk hoop verloren hadden, de meest onwetenden uit afgelegen wijken... ongeneeslijk zieken, in de steek gelaten armen, kinderen zonder familie en zonder cultuur, gezinnen zonder warmte of liefde. Zonder vrees voor het leven en zonder vrees voor de dood.”

Gesprekken van de heilige JOZEFMARIA met artsen en zieken, Eunsa, Pamplona 1976, p. 141.

Zie ook: Eerste steen centrum voor palliatieve zorg bij afsluiting centennium