Inspirerende voorbeelden van heiligheid in het huwelijk

Op donderdag 26 mei 2022 zal in Rome de 2e bezinningsdag over de heiligheid van leken worden gehouden. Onder de titel "Heiligheid, Huwelijk, Gezin" vindt deze één maand voor het einde van het "Amoris Laetitia" Jaar van het Gezin plaats. De Prelaat van Opus Dei zal de slottoespraak houden.

Luigi en Maria; Jozef en Wiktoria; Giovanni en Rosa; Edward en Laura; Franco en Maria; Cyprien en Daphrose.

De bijeenkomst vindt plaats in Rome aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis van 16.00 uur tot 18.30 uur. De bijeenkomst kan online worden gevolgd, zowel in het Italiaans (YouTube-kanaal) als met vertalingen in het Engels en Spaans (via het Zoom-platform). Wie persoonlijk wenst deel te nemen, kan zich gratis registreren via deze link.

Centraal staat de rondetafelconferentie over diverse getuigenissen van echtparen die zalig verklaard zijn of heilig verklaard zullen worden, in aanwezigheid van vrienden, biografen en pleitbezorgers van hun zaak. De echtparen die worden belicht zijn:

  • De Italiaanse zaligen Luigi Beltrame Quattrocchi en Maria Corsini, het eerste echtpaar dat in 2001 in dezelfde plechtigheid zalig werd verklaard. In de woorden van paus Johannes Paulus II leefden zij "een gewoon leven op een buitengewone manier". De getuigenis zal worden afgelegd door Paola Dal Toso, hoogleraar en biografe van de zaligen.
  • Jozef en Wiktoria Ulma, in de volksmond bekend als "de Samaritanen van Markowa," in Polen (met Witold Burda, priester en postulator van hun heiligverklaring).
  • Giovanni Gheddo (architect) en Rosa Franzi (onderwijzeres), leden van de Katholieke Actie in Italië, wier verlangen was om "altijd God welgevallig te zijn" en "goed te doen aan anderen". De spreker over hun leven zal Lia Lafronte zijn, advocate en postulator van hun proces van zaligverklaring.
  • Eduardo Ortiz de Landázuri (arts) en Laura Busca Otaegui (apotheker), wier leven werd gekenmerkt door grootmoedige dienstbaarheid aan gezinnen en zieken, Francesco Calogero, leraar en postulator van van hun proces van zaligverklaring, zullen getuigenis afleggen over hun leven.
  • Franco Bono en Maria Rosaria De Angelis, die opvielen door hun burgerlijke, kerkelijke en professionele inzet. Maria Rosa had een wijdverbreide spirituele invloed door haar inzet voor de Focolarebeweging. Pietro Rome, priester en postulator van hun zaligverklaringsproces, zal over hun leven spreken.
  • Cyprien Rugamba en Daphrose Mukasanga, martelaren in de Rwandese genocide. Spreker is Jean-Luc Moens, biograaf en auteur van Cyprien et Daphrose Rugamba: Une Famille pour le Ciel. Vóór hun martelaarsdood introduceerden zij in hun land zowel de Gemeenschap Emmanuel als de Katholiek Charismatische Vernieuwing.

De bijeenkomst zal worden ingeleid door kardinaal Marcello Semeraro, prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaringen. De slottoespraak zal worden gehouden door monseigneur Fernando Ocáriz, prelaat van Opus Dei. Daarnaast zal de theologe Carla Rossi Espagnet enkele beschouwingen houden over de echtelijke heiligheid.