Het Buitengewoon Algemeen Congres van het Opus Dei is ten einde

274 gelovigen van Opus Dei kwamen in Rome bijeen tezamen met Mgr. Fernando Ocáriz en zijn vicarissen. Het doel van de bijeenkomst was om de statuten van de Prelatuur aan te passen aan het motu proprio ‘Ad charisma tuendum’.

Foto: Unsplash

De conclusies van het Buitengewone Algemene Congres zullen later worden voorgelegd aan het dicasterie voor de Clerus, het orgaan van de Heilige Stoel dat zeggenschap heeft over persoonlijke prelaturen.

Het motu proprio Ad charisma tuendum (14 juli 2022) wijzigde twee artikelen van de apostolische constitutie Ut Sit, waarmee de prelatuur van het Opus Dei in 1982 werd opgericht. Aanpassing is noodzakelijk om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe normen in de recente apostolische constitutie Praedicate Evangelium(19 maart 2022) over de reorganisatie van het bestuursapparaat van de Heilige Stoel, de Romeinse Curie.

In het motu proprio staat dat de statuten van het Opus Dei "op voorstel van de Prelatuur op passende wijze zullen worden aangepast en aangeboden voor goedkeuring door de bevoegde organen van de Apostolische Stoel".

Met dit uitgangspunt heeft de Prelaat van het Opus Dei, Mgr. Fernando Ocáriz, een Buitengewoon Algemeen Congres bijeengeroepen in Rome. Aan het congres, dat op 12 april begon, namen 126 vrouwen en 148 mannen deel.

Aan het begin van het congres verwees de prelaat in zijn homilie, aan de hand van het evangelie van de Heilige Mis, naar het verlangen van de Emmaüsgangers dat de Heer bij hen zou blijven. Mgr. Ocáriz vroeg God om hetzelfde, opdat de Heer het werk van het congres met zijn genade zou leiden. Zo zou het met hulp van de Heer "in volledige trouw aan de geest, zoals die ontvangen is van de heilige Jozefmaria,” kunnen worden uitgevoerd, “wat noodzakelijkerwijs de vereniging met de Paus inhoudt, het zichtbare beginsel van de eenheid van de Kerk. Deze heilige Kerk, waar Opus Dei deel van uitmaakt en die het wil dienen zoals zij gediend wil worden, naar het voorbeeld van de heilige Jozefmaria".

Het werk en de conclusies van deze dagen zullen later worden voorgelegd aan het dicasterie voor de Clerus, het orgaan van de Heilige Stoel dat bevoegdheid heeft over persoonlijke prelaturen. Later zal de Heilige Stoel de definitieve wijzigingen in de statuten meedelen die door de Paus, die de wetgever op dit gebied is, zijn goedgekeurd.

Voor meer informatie, zie https://opusdei.org/nl/page/ad-charisma-tuendum