Vlek in het gezicht en Conflict met docent

Een vlek in het gezicht van mijn kleinkind

Mijn kleinkind Carolina werd met een rode vlek in het gezicht geboren. Op haar voorhoofd, oogleden, neus en bovenlip was die heel opvallend. De drie geraadpleegde dermatologen stelden drie verschillende diagnoses, maar ze waren het er wel over eens dat de vlek moeilijk zou kunnen verdwijnen.

Ik begon vurig en volhardend tot Guadalupe te bidden, want de zaak baarde me echt zorgen. Nu is het meisje anderhalf jaar oud en de vlek is nagenoeg helemaal verdwenen. Mevr. E.F.Q.

Conflict met een docent

In het laatste jaar van mijn studie had ik een conflict met een docent. Hij stond lijnrecht tegenover mijn overtuigingen en in de collegezaal kwam het tot een discussie. Bij het tentamen liet hij me met het laagst mogelijke cijfer slagen, onder andere met het argument dat mijn katholieke geloof simpel en nietszeggend was en dat iemand als ik niet meer verdiende.

Ik bad tot Guadalupe om voor mij te bemiddelen tegenover zo’n onrechtvaardige behandeling. Toen ik mijn cijfer ging raadplegen op de officiële cijferlijst bleek ik een negen te hebben. A.S.L.