Subsidie voor onderzoeksproject

Guadalupe Ortiz de Landázuri werd op 4 mei 2017 eerbiedwaardig verklaard door Paus Franciscus. Op haar voorspraak werd onlangs een gunst verkregen: een subsidie voor onderzoek naar de gezondheidsproblematiek in een arme wijk.

Omdat ik denk dat het andere mensen zal aansporen om haar hulp te zoeken wil ik een gunst bekend maken die ik heb gekregen op voorspraak van de eerbiedwaardige Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Als onderdeel van mijn werk als farmaceut moet ik onderzoek doen. In het verleden heb ik met een aantal onderzoeksprojecten meegedaan, vooral tijdens mijn doctoraat, maar het was me destijds niet gelukt om een belangrijk project te leiden, want het verkrijgen van de benodigde fondsen was niet gemakkelijk.

Ongeveer een jaar geleden overwoog ik een onderzoek te starten. Ik wilde een oplossing zoeken, voor de gezondheidsproblematiek in een arme wijk, zonder veel economische middelen te hebben. Ik sprak veel collega’s hierover en benaderde een ziekenhuis die bekend stond om het hoge niveau van onderzoek.

Aangezien Guadalupe Ortiz de Landázuri ook een scheikundige was en ook onderzoek deed, begon ik haar voorspraak in te schakelen om subsidie te vinden voor dit onderzoek. Ik gebruikte haar bidprentje en vroeg mijn vrienden om dat ook te doen, aangezien we de mogelijkheid van het project al besproken hadden en er tot dan toe niets van was gekomen.

Ongeveer zes maanden nadat ik het idee had aangedragen werd een lijst bekend gemaakt van de projecten die goedgekeurd waren voor ondersteuning. Hier stond ons project ook tussen.

Dit gebeurde op 12 december, de feestdag van OLV van Guadalupe. Voor mij was dit meer dan ‘gewoon toevallig’.

Ik twijfel er niet over dat dit een grote gunst is geweest op voorspraak van Guadalupe. Ik blijf mijn toevlucht nemen tot haar voorspraak, om hulp bij een goede uitvoering van het onderzoek en het vinden van een manier om de gezondheidssituatie te verbeteren van de bevolking die we bestuderen.

Dank u wel.

M. S. F.