Gebedsverhoring melden

Het is een goed gebruik binnen de Kerk om voor persoonlijke noden te bidden op de voorspraak van hen die met faam van heiligheid zijn overleden. Heeft u op voorspraak van de zalige Guadalupe een gunst ontvangen, dan kunt u dat melden door op dit veld te klikken.