'Gaudete et exsultate!' - Nieuwe exhortatie over heiligheid

In zijn nieuwe exhortatie Gaudete et exsultate spreekt paus Franciscus over de bereikbaarheid van heiligheid voor elke gelovige in de moderne wereld.

In het Vaticaan is vanmiddag de nieuwe pauselijke exhortatie over heiligheid voorgesteld. Het nieuwe document is op 19 maart door paus Franciscus ondertekend.

De kerngedachte van de nieuwe apostolische exhortatie, met als titel: Gaudete et Exsultate (Verheugt u en juicht) is dat heiligheid niet alleen gereserveerd is voor de erkende heiligen, maar voor iedereen bereikbaar is. Volgens de paus zijn wij allemaal tot heiligheid geroepen. De ondertitel luidt dan ook passend: Oproep tot heiligheid in de hedendaagse wereld. De titel komt uit het laatste vers van de Zaligsprekingen uit de Bergrede van Jezus (Mt 5, 12).

De exhortatie bestaat uit vijf hoofdstukken:

  1. ‘de roep tot heiligheid’;
  2. ‘de twee subtiele vijanden van heiligheid’;
  3. ‘in het licht van de meester’;
  4. ‘enkele kenmerken van de heiligheid in de hedendaagse wereld’;
  5. ‘strijd, waakzaamheid en onderscheiding’.

Inspiratiebron voor de nieuwe exhortatie is het vijfde hoofdstuk van de dogmatische constitutie Lumen gentium van het Tweede Vaticaans Concilie. Die is gewijd aan de universele oproep tot heiligheid, dat wil zeggen dat alle mensen geroepen zijn om een heilige worden. Paus Franciscus heeft de afgelopen vijf jaar vaak over dit thema gesproken in zijn preken en catechese.

De tekst van de nieuwe apostolische exhortatie is maandagmiddag gepresenteerd op een persconferentie in de perszaal van het Vaticaan. Hoofdinleider was aartsbisschop Angelo De Donatis, de vicaris-generaal van het bisdom Rome. Hij werd op de persconferentie bijgestaan door twee Italiaanse lekengelovigen: journalist Gianni Valente en publicist Paola Bignardi, voormalig voorzitter van de Katholieke Actie in Italië. Het nieuwe document bevat ongeveer 20.000 woorden; dat is de helft van Amoris laetitia.

Een exhortatie is op een encycliek na het belangrijkste pauselijke document. Gaudete et exsultate is na de encycliekenLumen fidei (2013) en Laudato si’ (2015) en de postsynodale apostolische exhortaties Evangelii gaudium (2013) en Amoris laetitia (2016) het vijfde leerstellige document van paus Franciscus.

vaticannews.va/kathpress.at/kro.nl/kerknet.be