Foto's en video priesterwijding Rome

Op zaterdag 5 mei werden 31 gelovigen van de prelatuur door kardinaal Robert Sarah priester gewijd. In dit artikel vindt u enkele foto's en de video van de wijdingsceremonie.

Op de onderstaande foto legt kardinaal Sarah de handen op bij de Nederlander Martijn Pouw tijdens zijn priesterwijding in Rome.