Een speciale meimaand

Het is deze maand vijfenzeventig jaar geleden dat de heilige Jozefmaria pelgrimeerde naar Sonsoles. Dit jubileum valt ook in het Mariajaar, dat voor het Opus Dei begon op 14 februari, en het Jaar voor de Priesters.

Fotoserie Geheimen Rozenkrans bedevaartsoord Torreciudad

"De meimaand begint nu. Christus verwacht van ons, dat wij deze kans niet onbenut laten om in liefde tot Hem te groeien door de omgang met zijn Moeder. Laten wij iedere dag meer contact met haar zoeken in de kleine details - kleine dingen, fijne attenties - die op den duur uitgroeien tot grotere daadwerkelijke heiligheid en apostolaat, kortom tot een voortdurende inspanning om aan de verlossing die Christus aan de wereld heeft gebracht, een bijdrage te leveren." (1)

Het behoort op vele plaatsen tot traditie van de Kerk om de maand mei toe te wijden aan de Maagd Maria. Gedurende deze tijd proberen christenen om de Moeder van God meer in hun gedachte te houden, met een liefde die tot uiting komt in meer liefdevolle devotie tot Onze Lieve Vrouwe.

De heilige Jozefmaria hield ervan om zijn liefde voor de Maagd Maria op vele manieren te tonen, maar hij heeft altijd gezegd dat zijn voorkeur uitging naar een individuele bedevaart of met een groepje van twee of drie mensen. "Ik eerbiedig en waardeer die andere openbare uitingen van vroomheid, maar ik persoonlijk tracht liever Maria dezelfde tederheid en hetzelfde enthousiasme aan te bieden door persoonlijke bezoeken of in kleine groepjes, waardoor een gevoel van intimiteit ontstaat." (2)

In 1935, na zijn eerste bezoek aan het heiligdom van Sonsoles, startte de stichter van het Opus Dei met de gewoonte van de meibedevaart voor de leden van het Opus Dei. Als een teken van liefde voor Maria, doen zij elk jaar in de maand mei een bedevaart, indien mogelijk vergezeld door vrienden, naar een heiligdom of een andere plek waar een beeld van Maria wordt vereerd. Sindsdien is deze gewoonte door velen die in aanraking kwamen met zijn boodschap nagevolgd.

Een meibedevaart is een bezoek aan de Maagd Maria met kinderlijke liefde. De heilige Jozefmaria bad de drie delen van de Rozenkrans: een op de heenweg, de andere overeenkomstig met de dag van de week voor het beeld van Maria en een derde op de terugweg.

Onze Lieve Vrouw van Sonsoles.

Kleine verstervingen kunnen aan Onze Lieve Vrouwe voor persoonlijke intenties en voor de gehele Kerk worden opgedragen: door de bedevaart te voet te doen, door slecht weer of verkeer te dragen met een glimlach, door geen versnapering te nemen, etc.

De gewoonte van de meibedevaart heeft een uitgesproken apostolische geest. De heilige Jozefmaria moedigde ons aan om de bedevaart tezamen met een vriend of familielid te doen en om van de gelegenheid gebruik te maken om hen suggesties te doen om hen te helpen stappen vooruit te zetten in hun christelijk leven.

"Aan veel bekeringen, veel beslissingen om zich in dienst van God te stellen, ging een ontmoeting met Maria vooraf. Onze Lieve Vrouw heeft het verlangen om te zoeken aangewakkerd, heeft op moederlijke wijze de onrust in onze ziel gestimuleerd, doet ons zuchten naar verandering, naar een nieuw leven. En op deze manier wordt het: doet wat Hij u zeggen zal, een realiteit van liefdevolle overgave, een christelijke roeping die ons hele persoonlijke leven verlicht." (3)

"Een bijzondere manifestatie van het moederschap van Maria," aldus Johannes Paulus II in Fatima, "wordt gevonden op plaatsen waar ze omging met de mensheid, plaatsen waar de aanwezigheid van Onze Lieve Vrouwe in het bijzonder bekend is Op al deze plaatsen werd bijzondere getuigenis van onze gekruisigde Heer vervuld. Daar is de mensheid toevertrouwd aan Maria; daar kunnen we haar ontmoeten als onze eigen moeder, ons hart voor haar openen, met haar over alles spreken."

------------------

1. Heilige Jozefmaria, Als Christus nu langskomt, nr. 149

2. Ibid , nr. 149

3. Ibid , nr. 149