De wens van de paus voor Kerstmis: “Eenheid, een prioriteit, een noodzaak”

VATICAANSTAD (RKnieuws.net) - De wens van paus Johannes Paulus II voor Kerstmis is de eenheid. De H. Vader zei dat dinsdag toen hij het kardinalencollege en de leden van de Romeinse Curie ontving voor de traditionele kerstwensen. De paus ziet in het zoeken naar de eenheid een “prioriteit” en een “noodzaak”.

Het bewerkstelligen van de eenheid tussen alle mensen is een prioritaire taak, aldus de paus. Hij herinnerde er aan dat Jezus ook bad “opdat allen een zijn”. “Wij moeten verder streven naar de eenheid waaraan het Tweede Vaticaanse Concilie een sterke impuls heeft gegeven”.

Johannes Paulus II herinnerde er aan dat er het afgelopen jaar heel wat oecumenische ontmoetingen hebben plaats gehad. De paus sprak de wens uit dat de teruggave aan de orthodoxen van de relieken van Gregorius van Nazianze en van J. Chrysostomos de eenheid mag ten goede komen.

“Wij moeten niets vrezen”, zo zei de paus nog “omdat wij vertrouwen hebben in het Kind van Betlehem”.