Bericht van de prelaat over de zaligverklaring van Guadalupe Ortiz de Landázuri

Mgr. Fernando Ocáriz heeft een brief geschreven naar aanleiding van de aankomende zaligverklaring van deze lekengelovige van het Opus Dei waarin hij zei: “een leven in dienst van God en van anderen, ook van de meest behoeftigen, kan vol vreugde en betekenis zijn”.

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Ik ben blij jullie te kunnen meedelen dat ik vandaag de bevestiging heb ontvangen dat Paus Franciscus heeft bepaald dat de zaligverklaring van Guadalupe Ortiz de Landázuri op zaterdag 18 mei 2019 in Madrid zal plaatsvinden.

Hoewel de details van de viering later zullen worden geconcretiseerd, vult dit nieuws ons met dankbaarheid tegenover God en de heilige Vader. Ik nodig jullie uit om samen met mij de voorspraak van Guadalupe in te roepen voor de intenties van de Paus, vooral voor het werk van de synodevaders die deze dagen bijeen waren in Rome om te spreken over de jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping.

Juist deze kerkelijke gebeurtenis benadrukt hoe een leven in dienst van God en van anderen, ook van de meest behoeftigen, vol vreugde en betekenis kan zijn, zoals we zien in het leven van de toekomstige zalige. Guadalupe wist God te vinden in de dagelijkse uitvoering van haar wetenschappelijke en educatieve werk, bij de verschillende taken van vorming en beleid die de heilige Jozefmaria haar toevertrouwde, en in de ziekte die ze droeg met een diepe christelijke geest.

Degenen die haar hebben gekend benadrukken haar vreugde en goede humeur – geworteld in het besef een kind van God te zijn – wat samenging met vastberadenheid en initiatieven die in haar een universeel hart hebben gesmeed. Haar voorbeeld is een weerspiegeling van hoe ‘de Heer alles vraagt, en wat Hij biedt is het ware leven, het geluk waarvoor we zijn geschapen. Hij wil dat we heilig zijn en verwacht niet dat we ons tevreden stellen met een middelmatig, verwaterd, onsamenhangend bestaan’ (Gaudete et Exsultate, nr. 1).

Ik beschouw het als providentieel dat de zaligverklaring plaatsvindt op de verjaardag van de Eerste Communie van Guadalupe. Dit feit herinnert ons eraan dat ‘door Jezus in het centrum van ons leven te plaatsen we ons beschouwend gebed midden in de wereld verdiepen en we anderen helpen de weg van contemplatie in te slaan’ (Pastorale brief, 14-2-2017).

Guadalupe zal de eerste lekengelovige van het Opus Dei zijn die tot de altaren wordt verheven. Ze is voor ons een concreet voorbeeld van de weg die de Heer de heilige Jozefmaria op 2 oktober 1928 liet zien, waarvan we net het 90-jarig jubileum hebben gevierd.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Rome, 26 oktober 2018

Fernando Ocáriz