Boodschap Wereldjongerendag 2004

De 19e Wereldjongerendag heeft dit jaar als thema het verzoek van enige ‘Grieken’ aan de apostelen: “Wij willen Jezus zien” (Joh. 12, 21). Bekijk ook de video van enkele ontmoetingen van Johannes Paulus II met deelnemers van de UNIV-studentencongressen in Rome.

Hier volgen fragmenten uit de boodschap van de paus voor de Wereldjongerendag van 2004 op Palmzondag 4 april a.s. Klik voor de integrale tekst van de boodschap op de link rechts op het scherm.

“De wens om God te zien ligt in het hart van iedere man en vrouw. Beste jonge mensen, sta jezelf toe om de in de ogen van Jezus te kijken, opdat de wens om het licht te zien, de vreugde van de uitstraling van de waarheid mag groeien in jou.”

“Willen jullie, jongeren, de schoonheid van dit gezicht aanschouwen? Dat is de vraag die ik jullie stel op deze Wereldjongerendag 2004. Antwoord niet te gehaast. Voor alles: denk er eerst in stilte over na. Laat de schoonheid van deze wens om God te zien, een wens die overschaduwd wordt door het lawaai van de wereld en de verleiding van het plezier, opborrelen uit de diepte van je hart. Sta toe dat deze wens omhoog komt en je zult de schitterende ervaring hebben om Jezus te ontmoeten.”

“Alleen een ontmoeting met Jezus kan ten volle betekenis geven aan je leven. Laat je niet van dit zoeken afhouden. Houd vol want het is jouw vervulling en jouw geluk dat aan de orde is.”

“Wanneer je leert hoe je Jezus kunt ontmoeten in de Eucharistie zul je ook te weten komen hoe je Hem kunt ontmoeten in je broers en zussen, vooral in de armen. De in liefde en innige aanbidding ontvangen Eucharistie wordt een school van vrijheid en liefde om het gebod van de liefde te vervullen.”

De paus op de Wereldjongerendagen in Toronto.

Verantwoordelijk voor de evangelisatie van je vrienden

De paus herinnerde eraan dat hij aan einde van het Heilig Jaar van de Verlossing (1984) aan de jongeren een groot houten Kruis gaf, dat sindsdien het bij de voorbereiding van de Wereldjongerendagen diverse landen heeft doorgereisd. “In dit jaar, de 20ste verjaardag van die gebeurtenis, zal het Kruis feestelijk worden ontvangen in Berlijn, waarvandaan het op bedevaart gaat door heel Duitsland heen en het komende jaar in Keulen zal aankomen.”

“Jullie tijdgenoten verwachten van jullie, dat jullie een getuige zijn van Hem, die jullie gevonden hebben en die jullie leven geeft. In de werkelijkheid van het dagelijks leven moeten jullie onverschrokken getuigen van de liefde, die sterker is als de dood, zijn. Het is nu aan jullie om deze uitdaging aan te nemen! Stel jullie talenten en jullie jeugdige ijver in dienst van de verkondiging van het de Blijde Boodschap! Weest enthousiaste vrienden van Jezus die de Heer aan iedereen voorstelt die Hem wil zien, vooral aan hen die nog zo ver weg zijn van hem. (…) Voel je verantwoordelijk om je vrienden en alle leeftijdgenoten, te evangeliseren.”

(vertaling: Stichting InterKerk, Poeldijk )

Vatican Information Service