Bisschop Echevarría begraven in prelaatskerk

Bisschop Javier Echevarría ligt nu in de crypte van de prelaatskerk van het Opus Dei, Onze Lieve Vrouw van de Vrede. Hij ligt naast de zalige Álvaro del Portillo en Dora del Hoyo. De openbare uitvaartmis vindt plaats op donderdag 15 december om 19.00 uur en zal live via internet worden uitgezonden.

Het sluiten van de kist met het lichaam van bisschop Javier Echevarría.

De kist met het lichaam van bisschop Javier Echevarría werd om 15.45 uur gesloten. Hij was gekleed in een paarse kazuifel met zijn bisschopsring en borstkruis. Duizenden gelovigen hebben de afgelopen twee dagen bij zijn lichaam gebeden, dat opgebaard lag in het middenschip van de prelaatskerk voor de rustplaats van de heilige Jozefmaria, stichter van het Opus Dei.

De kist werd in het bijzijn van de leden van de Generale Raad en Centrale Assessorie, de raden die de prelaat bij het bestuur van het Opus Dei bijstaan, gesloten. Op de deksel van de kist is een zilveren crucifix en plaque bevestigd. Op de plaque staan de naam van de bisschop en de jaartallen 1932-2016.

Op 17.00 uur werd de uitvaartmis gevierd. In zijn homilie zei Mgr. Fernando Ocáriz, dat “zijn geloof bisschop Javier Echevarría ten diepste deed realiseren dat hij een kind van God was en het hem hielp om moeilijkheden en lijden, inclusief fysiek lijden, te overkomen. Hij leefde de deugd van de naastenliefde zeer goed en drong er bij ons altijd op aan om te leven in saamhorigheid. ‘Heb elkaar lief!', zei hij ons altijd. En net als wij, hoopte hij op de belofte van de hemel. Als iemand beschikt over geloof, hoop en liefde, dan wordt het grootste lijden draaglijk, omdat Jezus het draagt."

“We zijn hem dank verschuldigd,” aldus Mgr. Ocáriz, “vanwege zijn leven in dienst van de Kerk, eerst naast de heilige Jozefmaria en de zalige Álvaro. Daarna gedurende 22 jaar was hij het hoofd van het Opus Dei. Hij volgde het voorbeeld van de Heer, die kwam om te dienen, niet om gediend te worden.”

Na de Mis droegen acht priesters de kist in processie naar de crypte van de prelaatskerk waar het ter aarde werd besteld. Het graf van bisschop Echevarría bevindt zich naast de graftombe van de zalige Álvaro del Portillo en het altaar van de crypte. Terwijl Mgr. Ocáriz een gebed uitsprak, werd te kist in het graf neergelaten en werd het afgedekt met een grafsteen.

Na de begrafenis werd de prelaatskerk weer voor het publiek opengesteld. Gelovigen kunnen er van 8.30 – 14.00 uur en van 17.00 – 20.30 uur bidden. Op donderdag 15 december om 19.00 uur zal er een Mis worden gevierd voor het zielenheil van bisschop Javier Echevarría in de basiliek San Eugenio in Rome. De Mis kan live op internet worden gevolgd via de link www.opusdei.org/live.