Bericht van de prelaat van het Opus Dei ter gelegenheid van de Apostolische Constitutie ‘Praedicate Evangelium’

In dit bericht verwijst mgr. Fernando Ocáriz naar de nieuwe Apostolische Constitutie ‘Praedicate Evangelium’, waarmee de Romeinse Curie wordt gereorganiseerd.

Bericht van de prelaat (19 maart 2022)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Wellicht hebben jullie vernomen dat paus Franciscus vanmorgen de Apostolische Constitutie Praedicate Evangelium heeft goedgekeurd, waarmee de Romeinse Curie wordt gereorganiseerd, en waarvoor ik jullie nu uitnodig te bidden. Een van de vele veranderingen is dat de personele prelaturen onder de Congregatie voor de Clerus zullen resorteren.

Hierdoor zal ons gewone contact met de Heilige Stoel via een andere Congregatie lopen (veel van de zaken die de Prelatuur gewoonlijk met de Romeinse Curie behandelt, hebben betrekking op de priesters), maar op geen enkele manier wordt het wezenlijke van de Prelatuur van het Opus Dei - bestaande uit leken en priesters, vrouwen en mannen - zoals vastgelegd in de Statuten die de Heilige Stoel aan het Werk heeft gegeven, veranderd.

Op het Hoogfeest van Sint Jozef, patroon van de universele Kerk, bidden wij tot de Heer voor het dienstwerk dat de Romeinse Curie aan de Kerk en aan de wereld bewijst. Laten wij God ook vragen dat iedere leek en iedere priester, iedere vrouw en man van het Opus Dei mag weten te leven met een evangeliserende houding, met optimisme, door alle mensen onze vriendschap aan te bieden en vooral door de vriendschap met Jezus Christus te zoeken.

Met al mijn genegenheid

zegen ik jullie,

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 19 maart 2022