Bericht van de prelaat (1 september 2018)

In deze woorden vraagt mgr. Fernando Ocáriz steeds meer te houden van de Kerk en van de Paus.

Laten we bidden en boete doen zoals de Heilige Vader ons in zijn recente 'Brief aan het volk van God' vraagt en ook steeds meer van de Kerk en de Paus houden. Het kan ons helpen eraan te denken dat de Kerk niet alleen bestaat uit alle mannen en vrouwen die bij de Kerk zijn aangesloten maar vooral, zoals de heilige Jozefmaria zei, is zij `Christus die onder ons aanwezig is; God die naar de mensheid komt om haar te redden, die ons door zijn openbaring roept, met zijn genade heiligt, en ons in de kleine en grote strijd van het dagelijks leven met zijn voortdurende hulp ondersteunt´ (Christus komt langs, nr.131).

Het is al bijna 90 jaar geleden dat de Heer de heilige Jozefmaria het Werk heeft laten zien. Om ons op die feestdag voor te bereiden kunnen we proberen om, met een nieuwe diepgang en het verlangen naar bekering, de kracht van de persoonlijke roeping die God tot ons richt opnieuw te ontdekken.

Ik vraag jullie om te bidden voor de nieuwe priesters die morgen de wijding zullen ontvangen, en voor de synode die in de maand oktober zal plaatsvinden.

Torreciudad, 1 september 2018