Bericht van de prelaat (5 januari 2020)

De prelaat van het Opus Dei, Mgr. Fernando Ocáriz, stelt voor om het nieuwe jaar te beginnen "om met meer diepgang en dankbaarheid ons geloof in Gods liefde voor ons te actualiseren".

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Aan het begin van het nieuwe jaar hebben wij wellicht gedacht aan wat de heilige Jozefmaria zei: “Een nieuw jaar, een nieuwe strijd!” Een strijd die, inderdaad, onze inspanning nodig heeft, maar bovenal de goddelijke genade. Vestigen wij onze aandacht op de parabel van de zaaier. Wij koesteren het verlangen ‘goede grond’ te zijn (Mt 13,8) om Gods geschenk te ontvangen, het zaad dat overvloedige vruchten draagt. Jezus biedt ons dit geschenk elke dag in de Eucharistie aan.

In de synagoge van Kafarnaüm zegt de Heer: “Als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u” (Joh 6,53). Een goede manier om dit jaar te beginnen kan zijn om met meer diepgang en dankbaarheid ons geloof in Gods liefde voor ons te actualiseren (vgl. 1 Joh. 4, 16), die in de Eucharistie voor ons sacramenteel zichtbaar wordt gemaakt. Zo zullen we onze strijd om de ‘goede grond’ te zijn die het zaad verwelkomt, op de juiste wijze oriënteren .

Laten we onze blik vestigen op Jezus Christus, die – ondanks het feit dat we zo weinig voorstellen – ons wil vullen met hernieuwde doeltreffendheid en vreugde.

Met alle genegenheid zegent jullie,

jullie Vader

Rome, 5 januari 2020