Bericht van de prelaat (25 november 2021)

De Prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit de realiteit van de dood hoopvol te beleven, door te vertrouwen op de liefde van God en onze toevlucht te zoeken bij Maria.

Bericht van de prelaat (25 november 2021)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

In deze weken van november zijn wij in het bijzonder aan het bidden voor alle overledenen. Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de vele gelovigen van het Werk die deze wereld hebben verlaten, naar de overledenen van onze families en naar de mensen die wij gedurende hun tijd op deze aarde hebben gekend.

Aan de andere kant weten we dat de dood niet het laatste woord heeft. Wat een geweldige hoop wekt het geloof in ons! De hoop op de heerlijkheid van de hemel is een “hoop die niet teleurgesteld wordt, want Gods liefde is in ons uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken” (Rom 5,5). Het is een “geschenk van God dat ons naar het leven leidt, naar de eeuwige vreugde. De hoop verankert ons in de andere kant” (Franciscus, 2-11-2020).

Maar het is te begrijpen dat er tegenover de realiteit van de dood soms onrust of een schaduw van ontmoediging in onze ziel kan binnensluipen. Laten wij dan proberen snel te reageren door onze toevlucht te nemen tot Maria, Moeder van de hoop en Oorzaak van onze vreugde. Dan zullen wij, met een hoop vol vreugde die wij van God ontvangen, onze innerlijke kracht terugkrijgen ten dienste van de anderen.

Laten wij de Heer bedanken voor de recente wijding van vierentwintig nieuwe diakens van de Prelatuur; blijft alsjeblieft voor hen bidden en voor allen in de Kerk die zich voorbereiden op het priesterschap.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 25 november 2021