Bericht van de prelaat (23 maart 2022)

De prelaat van het Opus Dei kondigt aan dat hij op 25 maart een brief zal publiceren over de trouw en hij nodigt ons uit ons te verenigen met de toewijding van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria, die de Paus precies op die dag zal doen.

Ik schrijf jullie nogmaals om aan te kondigen dat jullie op 25 maart a.s. een langere brief, gedateerd 19 maart jongstleden, zullen krijgen over de trouw. Jullie zullen er geen enkele verwijzing naar de Constitutie Praedicate Evangelium in aantreffen, aangezien ik die brief vóór de publicatie ervan heb geschreven, en anderzijds omdat het thema van de brief geen rechtstreeks verband houdt met genoemd document.

Op die dag, het Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, zal paus Franciscus Rusland en Oekraïne toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Laten we samen met de Heilige Vader deze daad van vertrouwen in de machtige voorspraak van onze Moeder stellen. Laten we onze toevlucht nemen tot degene die de smekende Almacht is, opdat zij de harten van de mensen verandert en opdat wij allen instrumenten van vrede mogen zijn.

Ik ontvang van alle kanten berichten van veel initiatieven die jullie samen met veel mensen van goede wil aan het ontplooien zijn om de slachtoffers van de oorlog te helpen. De Heer zal deze inspanningen zegenen met overvloedige vruchten: vrede, sereniteit, vreugde. Zoals de heilige Jozefmaria altijd zei, moeten wij christenen “het kwaad verdrinken in een overvloed aan goed”.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 23 maart 2022