Bericht van de prelaat (20 juli 2022)

Na verschillende steden te hebben bezocht, wil de prelaat van het Opus Dei een van de vele redenen van zijn vreugde tijdens deze dagen vermelden.

Bericht van de prelaat (20 juli 2022)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Jullie hebben al veel details kunnen vernemen van de reis die ik de afgelopen weken heb gemaakt. Met deze regels wil ik kort een van de vele redenen van mijn vreugde tijdens deze dagen vermelden.

Het was geweldig om in allerlei landen, met verschillende talen en gewoonten, eens te meer de eenheid in de verscheidenheid te ervaren.

De eenheid van het Werk is, als deelname aan de eenheid van de hele Kerk, radicaal gegrondvest op de Eucharistie en ze komt vooral tot uitdrukking in de broederschap. Hoe krachtig heeft de heilige Jozefmaria ons altijd aangespoord: “Houdt van elkaar!” Een liefde die zich uit in begrip, in oprechte belangstelling voor iedere persoon, in gebed, in geest van dienstbaarheid. Een eenheid, die voor iedereen open staat, die zich ontplooit in apostolische ijver.

Dit alles is een gave van God en eveneens verantwoordelijkheid van ieder van ons. En laten wij, daar wij zo vaak onze beperkingen ervaren, zonder ontmoediging de allerheiligste Maagd Maria, Moeder van de schone Liefde, vragen dat wij allen de Heer kunnen zeggen: “U hebt mijn hart verruimd” (Ps 119).

Ik vraag jullie ook mij met jullie gebed te vergezellen wanneer ik medio augustus bij jullie zussen en broers in het Heilig Land zal zijn en de vreugde mag beleven op die heilige plaatsen te bidden.

Met al mijn genegenheid zegen ik jullie,

jullie Vader

Fernando

Fernando Ocáriz
Pamplona, 20 juli 2022