Bericht van de prelaat (18 november 2022)

De prelaat dankt God voor zijn reis naar Mexico en moedigt aan te bidden met het vertrouwen en de vanzelfsprekendheid van de kinderen van God.

Bericht van de prelaat (18 november 2022)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Ik dank God voor de dagen die ik in Mexico heb doorgebracht. Eens te meer heb ik door de genegenheid en aandacht van zoveel mensen gezien dat het Werk een echte familie is.

Voor het beeld van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe heb ik me de woorden van de heilige Jozefmaria aan Maria herinnerd, ook tijdens een reis naar Mexico, en ik heb geprobeerd ze me eigen te maken: "Nu zeg ik u met een brandend hart: monstra te esse Matrem! (Toon u een Moeder!) En hij vervolgde: "Als een kind dit aan zijn moeder vraagt, kan het er zeker van zijn dat zijn moeder ontroerd raakt. Zo komen we in dialoog met de Heer en met Onze Lieve Vrouw: met het vertrouwen en de vanzelfsprekendheid van kinderen.

Wij zijn er zeker van dat Jezus en zijn Moeder ons gebed te allen tijde ontvangen. Daarom moedig ik jullie aan om de noden van de wereld en de Kerk in hun handen te laten. Misschien herinner je je dat Don Javier vertelde hoe de heilige Jozefmaria hem op een keer vroeg: "Ben je al aan het bidden, mijn zoon? En zonder op een antwoord te wachten, voegde hij eraan toe: "Ik houd niet op”.

Laten we nooit ophouden te bidden - zo vaak zonder woorden - met een geloof dat met zich meebrengt "de hoop die niet wordt teleurgesteld" (vgl Rom. 5, 5). Zoals de paus zegt: "Zelfs als de hemel verduisterd is, houdt de christen niet op met bidden. Zijn gebed gaat hand in hand met geloof". Wanneer we niet onmiddellijk de vruchten van het gebed zien, laten we ons dan met volharding tot de Heer blijven richten, zeker van Gods liefde voor ons (vgl. 1 Joh. 4, 16).

Ik vraag jullie in het bijzonder te bidden voor de vijfentwintig nieuwe diakens van de Prelatuur die morgen in Rome worden gewijd.

Met al mijn genegenheid zegen ik jullie,

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 18 november 2022