Bericht van de prelaat (14 februari 2022)

De Prelaat van Opus Dei nodigt ons uit om het gebed voor het project van een nieuwe apostolische impuls en van de territoriale reorganisatie nieuw leven in te blazen. Ook vraagt hij om dank te zeggen voor de gedenkdagen die op 14 februari worden gevierd.

Bericht van de prelaat (februari 2022)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

In het afgelopen jaar heb ik jullie herhaaldelijk gevraagd te bidden voor het project van een territoriale reorganisatie van sommige regio's, om door een betere coördinatie tot een nieuwe apostolische impuls te komen. In de maandelijkse intentie die loopt van 2 oktober jl. tot volgend jaar oktober heb ik jullie voorgesteld om aan dit project bij te dragen door elk moment van je leven om te zetten in gebed. Nu we naar de tweede helft van deze periode gaan, kan het goed zijn om dit voornemen nieuw leven te geven.

Zoals jullie weten was de paus blij te horen over dit initiatief waardoor meer personen niet langer bezig hoeven te zijn met organisatorisch werk en "meer op straat" kunnen zijn. Dit vergemakkelijkt het om op een directe manier in hun persoonlijk apostolaat hun familie, collega’s op hun werk, enz. met de geest van het Werk in contact te brengen. Dit project verloopt niet zonder moeilijkheden. Het is goed dat we beseffen dat ook hier het Werk in onze handen is: dankzij de gemeenschap van de heiligen werken wij allen samen aan dezelfde taak in dienst van God en van de mensen.

Vandaag vieren we weer een gedenkdag van de oprichting van de afdeling van de vrouwen en van het Priestergenootschap van het Heilig Kruis. Laten wij dit feest - en elke dag - in een geest van dankzegging doorbrengen die ons er voortdurend aan herinnert dat al het goede dat we ontvangen van onze Heer komt, vaak via anderen en, vooral in het Werk, door de trouw van de heilige Jozefmaria.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 14 februari 2022