Bericht van de prelaat (10 september 2022)

De prelaat van Opus Dei nodigt ons uit om in ons leven het tabernakel centraal te stellen.

Mensaje del prelado (10 septiembre 2022)

Bericht van de prelaat (10 september 2022)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Tijdens de dagen die ik in het Heilig Land heb doorgebracht, heb ik bijzonder voor jullie gebeden, in het besef dat ik tegelijk vergezeld werd door jullie gebed. Op elk van die heilige plaatsen heb ik vanzelfsprekend aan de Heer gedacht zoals Hij daar toen was en tegelijkertijd overwogen dat Hij in elk tabernakel altijd bij ons is. Ik kan het niet laten deze woorden van onze Vader, die wij allen zeer goed kennen, op te schrijven: ‘Als al jouw gedachten en verlangens op het tabernakel gericht zijn, zullen de vruchten van heiligheid en apostolaat overvloedig zijn!’ (De Smidse, nr. 835) Laten we proberen deze woorden elke dag te beleven.

Ga door met bidden voor het werk dat de Paus ons heeft toevertrouwd om de Statuten van het Werk in overeenstemming te brengen met het Motu proprio Ad charisma tuendum. Om dit te verwezenlijken zijn wij – in de Algemene Raad en de Centrale Assessorie – reeds begonnen met de passende studiewerkzaamheden.

De 15e a.s. gedenken wij de verkiezing van de zalige Alvaro; laten wij onze toevlucht nemen tot zijn voorspraak en trachten zijn trouw na te volgen, zoals de heilige Jozefmaria ons altijd heeft aangeraden.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 10  september 2022