Bericht van de prelaat (10 oktober 2017)

De trouw van een christen is een dankbare trouw, want we zijn niet trouw aan een idee maar aan een Persoon: «Jezus, hoe goed bent U, hoe goed!».

De recente datums twee en zes oktober, de verjaardagen van de stichting van het Werk en van de heiligverklaring van de heilige Jozefmaria, nodigen ons opnieuw uit om met dankbaarheid en trouw verder te gaan op onze weg. "Hoe goed is de Heer die ons heeft gezocht, die ons deze heilige manier bekend heeft gemaakt om doeltreffend te zijn, om ons leven gewoon te geven, om van alle schepselen in God te houden en om vrede en vreugde te zaaien onder de mensen! Jezus, hoe goed bent U, hoe goed! "(Brief 11-3-1940, nr. 78).

Laten we aan Don Javier denken die in zijn laatste uren in dit leven voor de trouw van allen bad. De trouw van een christen is een dankbare trouw, want we zijn niet trouw aan een idee maar aan een Persoon: Jezus Christus, onze Heer die –zoals ieder van ons kan zeggen– 'van mij hield en zich voor mij heeft overgeleverd' (Gal. 2, 20). Dat we ons persoonlijk door Hem geliefd weten is voor ons, met zijn genade, een stimulans voor een trouwe en volhardende liefde. Een liefde vol hoop in wat God in de Kerk en in de wereld door het leven van ieder van ons zal doen, zelfs in onze broosheid.

Rome, 10 oktober 2017