Bericht van de prelaat (10 juni 2021)

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit mee te werken aan de voorbereidingen van de viering van het honderdjarig bestaan van het Opus Dei. Deze viering start op 2 oktober 2028 en duurt tot 14 februari 2030, de 100ste verjaardag van het begin van het Werk met vrouwen. Een feest met twee data als uitdrukking van eenheid.

Moge Jezus mijn geliefde dochters en zonen behoeden!

In mijn brief van 28 oktober j.l. heb ik jullie eraan herinnerd dat wij het eeuwfeest van het Werk naderen: een bijzondere gelegenheid om ons verlangen om God, de Kerk en de hele samenleving te dienen, te vernieuwen.

De gezondheidscrisis die wij in de hele wereld meemaken, heeft bevestigd dat wij voor elkaar moeten zorgen, met een brede visie, gericht op het welzijn van alle mensen. Een zorg die wij aan anderen kunnen geven door ons gebed, ons gewone werk – of buitengewone werk, wanneer dat nodig en mogelijk is – te midden van de verschillende omstandigheden van elke dag. Laten we daarom proberen meer verenigd met de Heer te leven, erop gericht iedereen te dienen. Wat een geweldig panorama ligt er voortdurend voor ons!

De viering van het honderdjarig bestaan zal lopen van 2 oktober 2028 tot 14 februari 2030, de 100ste verjaardag van het begin van het Werk met vrouwen. Het wordt dus een feest met twee data, als uitdrukking van eenheid. Hoewel er nog enige tijd te gaan is, is op voorstel van de Centrale Assessorie en de Algemene Raad een eerste comité gevormd om aan de voorbereidingen te werken.

Ik wil dat we allemaal aan die voorbereidingen deelnemen. Daarom zal dit comité zich er de komende jaren vooral op toeleggen te luisteren naar de gelovigen van het Werk en naar vele andere mensen. De suggesties die wij ontvangen zullen ons helpen om het feest beter vorm te geven.

Het eeuwfeest zal een tijd van bezinning zijn over onze identiteit, onze geschiedenis en onze missie. Dit zal iedereen helpen om dank te zeggen, vergiffenis te vragen en voornemens tot verbetering te maken. Altijd met de focus die we van onze Vader hebben geleerd: proberen het heden te beleven met liefde, met persoonlijke en collectieve nederigheid, terwijl we in de gewone dingen dienstbaar zijn.

Deze gebeurtenis zal ook een geschikt moment zijn om na te denken over de uitdagingen waarvoor de Kerk en de samenleving staan en om ons af te vragen hoe wij een betere bijdrage kunnen leveren. Het zal een geschikt moment zijn om naar de toekomst te kijken en samen na te denken – jullie jongeren zullen daarin een sleutelrol spelen – over hoe we het Opus Dei de volgende honderd jaar kunnen binnenvoeren. Het is een gelegenheid om onszelf te verjongen, Gods liefde in ons leven te herkennen en die aan de anderen te brengen, vooral aan degenen die dat het meest nodig hebben.

Blijft de herstructurering van enkele regio’s van de Prelatuur steunen met jullie gebed; nu, de nieuwe regio die in Centraal-Amerika is opgericht en waarin de voormalige regio’s van Noordelijk Centraal-Amerika, Zuidelijk Centraal Amerika en El Salvador zijn opgegaan.

Met mijn meest liefdevolle zegen

jullie Vader

Rome, 10 juni 2021