Bericht van de prelaat (april 2020)

Nu de Goede Week voor de deur staat nodigt mgr. Fernando Ocáriz ons uit om in de huidige situatie van lijden veel naar de gekruisigde Jezus Christus te kijken, naar Hem die ons verlost en bron van hoop is.

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Het Paastriduüm komt al dichterbij, dagen waarin de liturgie ons zal leiden naar de beschouwing van de grote mysteries van de liefde van God voor ons. Laten we in de huidige situatie van lijden in de hele wereld als gevolg van de pandemie, veel naar de gekruisigde Jezus Christus kijken. Mogen wij in dat heilig Kruis, zoals de paus ons op 27 maart jongstleden heeft voorgehouden, het anker van redding ontdekken dat de schipbreuk voorkomt. Vanaf het Kruis belicht Jezus de betekenis van het lijden en laat Hij ons zelfs ontdekken dat wij, met zijn genade, de vreugde niet hoeven te verliezen; meer nog, dat we deze vaak opnieuw kunnen terugvinden: Gaudium in Cruce! (Vreugde in het Kruis!).

We ondervinden deze dagen hoe de menselijke solidariteit, vooral wanneer deze bezield wordt door de naastenliefde, omgezet wordt in een edelmoedige dienst aan de anderen: naast het bed van een zieke, aan de kassa van een supermarkt, in de zorg voor het eigen gezin, in veel gevallen in isolatie op een paar vierkante meter … Laten we veel bidden voor de personen die overlijden – ook gelovigen van het Werk – en voor hun families. Laten we ons tot de Heer richten met een gebed vol dankbaarheid voor die ontelbare mensen die deze en andere onmisbare zorg blijven verlenen: ze zijn een getuigenis van het feit dat de ziel van de maatschappij de geest van dienstbaarheid is.

Mogen de ongerustheid of de angst ons niet de vrede ontnemen want, zoals sint Paulus schrijft, Christus is onze vrede! (vgl. Ef 2,14). In de meer of minder moeilijke omstandigheden waarin we ons bevinden, mogen we ons vertrouwen stellen in de liefde van God voor ieder van ons: Hij weet meer en Hij laat niemand in de steek. De heilige Jozefmaria herinnert ons eraan: “Wat een vertrouwen, wat een rust en wat een optimisme zal het jullie te midden van de moeilijkheden geven, dat jullie je kinderen weten van een Vader die alles weet en alles kan” (Brief 9-1-1959). Met deze zekerheid die we vooral in de Heer stellen – en niet alleen in onze krachten – zal iedereen zijn talenten kunnen inzetten om de anderen met vreugde te helpen; een vreugde die altijd samen kan gaan met lijden en tranen.

Ik nodig jullie uit de gelegenheden te benutten die de technologie ons biedt om de plechtigheden van de Goede Week verenigd met de Paus te volgen. In de komende dagen zal ik jullie ook, via internet, enkele overwegingen sturen over deze mysteries die we gaan vieren, om op deze manier samen te bidden en meer verenigd te zijn.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 1 april 2020