Bericht van de prelaat (19 maart 2021)

Aan het begin van het Jaar van het Gezin en op het Hoogfeest van Sint Jozef, nodigt mgr. Fernando Ocáriz ons uit om bijzonder goed te zorgen voor ons eigen gezin en ook naar gezinnen en personen te gaan die onze zorg extra nodig hebben.

Mijn geliefde dochters en zonen: moge Jezus jullie behoeden!

Vandaag begint het jaar dat paus Franciscus heeft uitgeroepen om de liefde voor het gezin meer op de voorgrond te plaatsen en nieuwe manieren te bevorderen om de gezinnen te begeleiden op hun weg naar heiligheid. Dit initiatief zal gedurende enkele maanden samenvallen met het Jaar van sint Jozef, dat in december jl. is begonnen. Dit kan een gelegenheid zijn om ons op een speciale manier tot de voorspraak van de heilige Patriarch te wenden, opdat hij zorgdraagt voor onze gezinnen en voor die van de hele wereld, en eveneens opdat veel jongeren ontdekken hoe mooi het huwelijk is en ook beseffen wat de evangeliserende missie van het christelijk gezin is.

In de afgelopen maanden hebben wij door de maatregelen die gedurende de pandemie in verschillende landen zijn genomen, misschien veel van onze dagen binnenshuis moeten doorbrengen, te midden van het gezinsritme en de taken van het huishouden. Onze inzet om in vereniging met de Heer te leven zal het ons gemakkelijker hebben gemaakt om ook pijnlijke situaties met geloof en hoop het hoofd te bieden: ons eigen lijden en dat van veel familieleden, de dood van dierbaren, situaties van eenzaamheid, ziektes of spanningen. Wij zullen geprobeerd hebben deze momenten vergezeld te doen gaan door ons gebed, onze nabijheid en genegenheid.

Deze omstandigheden zijn ook een gelegenheid geweest om meer zorg te besteden aan iedere persoon – vooral aan de jongeren en ouderen – en om de anderen van dienst te zijn in de verschillende taken van het huishouden. Een christelijk gezin vereist, naar het beeld van het huisgezin van Nazareth, de betrokkenheid van al zijn leden bij wat nodig is voor de opvoeding, verzorging, rust, enz. Iedereen draagt een noodzakelijk en onvervangbaar steentje bij, hoewel de concrete verdeling van de taken verschillende vormen kan aannemen. In deze zin kan het ons helpen aan de eendracht tussen Jozef en Maria te denken, die ook door Jezus werden gesteund naargelang Hij opgroeide en een handje kon helpen in het huis.

Dit jaar kan een gelegenheid zijn om in het bijzonder ook te zorgen voor het gezinsleven en de familiesfeer in de centra van het Werk en in de huizen van al mijn zonen en dochters. Tegelijkertijd moedig ik jullie aan te zoeken naar manieren om te zorgen voor andere gezinnen, voor mensen in nood en voor de armen. Ik ben er zeker van dat het initiatief van elk gezin creatieve manieren zal vinden om, zoals de heilige Jozefmaria het verlangde, ‘zaaiers van vrede en vreugde’ (Christus komt langs, nr. 30) te zijn.

Voor jullie die geen kinderen hebben kunnen krijgen, ligt evenzeer een heel breed panorama van gezinsapostolaat open: zowel in de oproep om met jullie wederzijdse liefde een lichtend thuis te zijn voor de mensen in jullie nabijheid, alsook om jullie vrienden, familieleden of kennissen hierin te laten delen, en er zo ook aan mee te werken onze wereld tot een beter thuis te maken.

De eerstvolgende Wereldgezinsdagen van de gezinnen met de Paus heeft als motto “De gezinsliefde: roeping en weg naar heiligheid”, wat ons heel direct doet denken aan de verkondiging van de heilige Jozefmaria. Deze bijeenkomst zal precies op 26 juni 2022 plaatsvinden. Laten wij in het bijzonder aan de heilige Jozef de vruchten van dit aan het gezin gewijde jaar aanbevelen en de heilige Patriarch vragen ons “de genade der genaden te schenken: onze bekering” (paus Franciscus, apost. Brief Patris corde, slotgebed). Laten we hem ook vragen dat ieder van ons een betere getuige kan zijn van de liefde van God in zijn of haar eigen omgeving, in het bijzonder in ieders eigen gezin.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Rome, 19 maart 2021