Bericht van de prelaat (12 augustus 2020)

Het geloof helpt ons om de goede kant te ontdekken van alle situaties, ook van de droevige. Mgr. Ocáriz herinnert ons aan de woorden van de heilige Paulus: “God bevordert in alles het heil van degenen die Hem liefhebben”.

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

De afgelopen maanden, vooral sinds het uitbreken van de wereldwijde gezondheidscrisis, hebben we soms het zinnetje “het komt allemaal goed” gehoord. Vaak is het gewoon een manier om een ander in een moeilijke periode te bemoedigen. Maar het kan ook een diepere betekenis krijgen: die van die woorden van sint Paulus die de heilige Jozefmaria heeft ingekort tot het schietgebedje omnia in bonum: “God bevordert in alles het heil van degenen die Hem liefhebben” (Rom 8,28).

Dat ‘heil’ kunnen wij niet altijd onmiddellijk zien. Soms zullen we het zelfs nooit begrijpen. Het feit dat we proberen dicht bij God te zijn, bevrijdt ons niet van de normale vermoeidheid, moeilijkheden en de dagelijkse tegenslagen van het leven; maar die nabijheid kan ons ertoe brengen om alles op een andere manier te beleven. In deze dagen maken we het lijden van Libanon ook tot het onze. Laten we het omvormen in gebed voor de overledenen en voor hun families, voor zoveel anderen en voor de stabiliteit van het land.

Echt omnia in bonum kunnen zeggen, is een kwestie van geloof en van onze beantwoording aan dat geloof door de bekering van ons hart – de liefde voor God en voor de anderen – tegenover het verdriet van onszelf en dat van anderen. Met dat geloof kunnen wij er zelfs aan meewerken om op de een of andere manier dat ‘heil’ te realiseren. Laten we daarom, als we soms merken dat ons geloof verzwakt, met groot vertrouwen bidden: Heer, vermeerder mijn geloof (vgl. Mc 9,24) en met het geloof mijn liefde, en met de liefde mijn hoop en mijn vreugde.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Pamplona, 12 augustus 2020