Bericht van de prelaat (1 juli 2018)

Het Hoogfeest van Petrus en Paulus nodigt uit tot gebed voor de Kerk, voor de paus en voor alle mensen die vanwege het evangelie vervolging lijden

Afgelopen vrijdag hebben wij het Hoogfeest van Petrus en Paulus gevierd. In het evangelie van de Mis hebben we opnieuw de belofte van Jezus aan Petrus gehoord: “Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen” (Mt 16,18). Deze woorden herinneren ons ook aan de geestelijke weg die de heilige Jozefmaria ons vanaf het begin heeft voorgehouden: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam (Allen met Petrus naar Jezus, door Maria).

Sinds de tijd van de apostelen en nog altijd heeft de Kerk onder vervolgingen te lijden en wordt haar eenheid ook intern aangevallen. Verre van ons te ontmoedigen, moet dit feit ons ertoe brengen ons geloof – dat een gave van God is – steeds weer te hernieuwen, opdat het zich uit in gebed voor de Kerk, voor de paus en in het bijzonder voor alle mensen die vanwege het evangelie vervolging lijden.

Pamplona, 1 juli de 2018