5 september 2020: Priesterwijding in Rome

Helaas is de priesterwijding die gepland stond op 23 mei 2020 vanwege de coronacrisis uitgesteld tot 5 september 2020.

Diaken Andrej Matis samen met zijn moeder.

"De voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de Covid19-pandemie in te perken, noodzaakt ons tot uitstel van de priesterwijding van 29 diakens van de prelatuur van het Opus Dei". De wijding, die aanvankelijk gepland stond op 23 mei, wordt uitgesteld tot 5 september 2020. Een van de diakens is Juan Ignacio Vergara uit Nederland.

“Ik draag dit uitstel op en de onzekerheid die we hebben over de mogelijkheid om dit belangrijke moment te delen met onze familie en vrienden" zei een andere toekomstige priester Pablo Erdozáin, "voor de zielen van de overledenen en voor de mensen die lijden aan ziekte en eenzaamheid.”

“We zullen ons met veel enthousiasme blijven voorbereiden, waarbij we proberen ieder mens te dienen voor zover de omstandigheden dat toelaten. In het bijzonder door ons gebed. Het brengen van Gods troost aan allen zal – vanaf september – het grootste geschenk zijn dat we kunnen aanbieden en met hen kunnen delen.”