36 Nieuwe priesters Opus Dei

Op 24 mei heeft bisschop Javier Echevarría zesendertig leden van het Opus Dei priester gewijd. De wijding vond plaats in Rome in de Basilica di Sant’ Eugenio. "Wees altijd beschikbaar voor iedereen," was het advies dat de prelaat aan de wijdelingen mee gaf.

"Jullie zijn de bedienaren van de mysteries van God. Net zoals de heilige Jozefmaria, onze geliefde stichter, herinner ik jullie eraan dat een priester tegelijkertijd rechter, arts, leraar, vader en herder is," aldus bisschop Javier Echevarría tot de nieuwe priesters:

"Jullie zullen herders zijn naar het voorbeeld van Christus, de Goede Herder die zijn leven gaf voor zijn schapen. Wees dus, bezield door pastorale liefde, altijd beschikbaar voor iedereen, zonder enig voorbehoud. Stel jezelf met vreugde ten dienste van de zielen."

De nieuwe priesters komen uit vijftien verschillende landen: Argentinië, Brazilië, Costa Rica, Spanje, Filippijnen, Frankrijk, Guatemala, Italië, Kenia, Libanon, Mexico, Peru, Polen, Portugal en Venezuela.

Dominique Hélou.

Ofschoon de meeste van hen al enkele jaren niet meer in hun eigen land wonen, hebben ze nauw contact met hun land van herkomst gehouden. “Ik ben zeer gemotiveerd om alles te doen om jonge mensen in mijn land te helpen,” aldus Dominique Helou uit Libanon. “Helaas verlaten velen van hen het land of verliezen hun vertrouwen in het. Ik denk dat wij als christenen een sterke getuigenis moeten geven van ons geloof. De toekomst van Libanon ligt in onze handen.”

Dominique was leraar Frans op een middelbare school in Libanon. Nu wordt het zijn vak om “geestelijke bijstand te bieden aan de zielen, om te preken, biecht te horen en het bedienen van de andere sacramenten.” Soms wordt hij overweldigd door het vooruitzicht op zijn nieuwe rol, maar wordt hij bemoedigd door de gedachte dat “een koffiepot gemaakt kan zijn van goud, zilver of tin. Het maakt niet uit, alleen de koffie is van belang. Ik zie mijzelf als een ‘koffiepot’. God zal mij gebruiken om zijn genade over te brengen aan de zielen. Ik behoef alleen goede koffie te zetten. Ik vind veel rust bij deze gedachte.”

Zicht op Beiroet, de hoofdstad van Libanon.

Dominique gaat zijn pastorale werk verrichten in Libanon, waar het Opus Dei tien jaar geleden startte. “Zoals in andere delen van de wereld,” zei Dominique, “is het de taak van de prelatuur geven van menselijke en geestelijke vorming door middel van activiteiten voor mensen in tamelijk gevarieerde sociale omstandigheden. Ik wil echter ook benadrukken dat het belangrijkste apostolische werk wordt verricht door elk lid van het Opus Dei op de werkplek met mensen in zijn of haar omgeving.”

José Antonio Brage.

Ook José Antonio Brage uit Spanje wordt gewijd. Op zijn achttiende begon hij te studeren aan de Marine Academie in Pontevedra en snel daarna kreeg hij de kans om havens aan te doen in meer dan twintig verschillende landen. “Ik realiseerde mij,” zei hij, “dat de grootste vorm van armoede in de wereld de afwezigheid van God is. Christus bij anderen te brengen is het grootste goed wat we voor anderen kunnen doen en dat is de missie van een priester.”

“Vrienden hebben me vaak gevraagd of het moeilijk is om een spiritueel leven te lijden met gebed, heilige Mis, het bidden van de rozenkrans, terwijl je steeds onderweg bent. De waarheid is juist het tegendeel. Ik zeg altijd dat de beste periode voor gebed een wandeling over het open dek op zee is. De zee verteld je veel over God. Ik herinner me iets uit mijn eerste jaren bij de marine. Naast de ingang van de marinekapel is een plaquette met de inscriptie: Laat degene die niet weet hoe te bidden deze zeeën oversteken en hij zal het snel leren. Je behoeft alleen maar je ogen te openen voor je ziel.”

De namen van de zesendertig nieuw priesters en hun land van herkomst zijn:

Avelino Picón (Spanje)

Marc Chatanay (Frankrijk)

Juan Manuel de Ojeda (Spanje)

Iñaki Landa (Spanje)

Gabriel de Castro (Spanje)

Pedro Regojo (Portugal)

Dominique Khoury-Hélou (Libanon)

José Antonio Brage (Spanje)

Manuel García de Madariaga (Spanje)

Marcos Antini (Brazilië)

Sergio Gascón (Spanje)

Fernando José Gallego (Spanje)

Óscar Beorlegui (Spanje)

Antonio Cózar (Spanje)

Iñigo Martínez-Echevarría (Spanje)

Carlo de Marchi (Italië)

Javier Zabaleta (Spanje)

Alexandre Antosz (Brazilië)

Bernal Antonio Campos (Costa Rica)

José Fernández Labastida (Mexico)

Javier Salegui (Venezuela)

Juan Herráiz (Spanje)

Rafael López-Ortega (Mexico)

Een marinefregat van het type waarop José Antonio Brage diende.

Julio Serrano (Spanje)

Ignacio Palma (Argentinië)

Daniel Silva (Venezuela)

Alfonso Berlanga (Spanje)

Matías Rodríguez Quirós (Spanje)

Jorge Boronat (Spanje)

Carlos Enrique Guillén (Peru)

Marc Bosch (Spanje)

Guillermo Antonio Aragón (Venezuela)

Michał Stefan Kwitliński (Polen)

Leonardo Agustina (Spanje)

Anthony Sy Reyes (Filippijnen)

Charles Wanyoike Mundia (Kenia)