“De geest van versterving”

De geest van versterving is veeleer een gevolg van de Liefde dan een uiting daarvan. Als je in die kleine bewijzen van liefde tekort schiet, - erken dat! - is je liefde tot de Liefde zwakker aan het worden. (De Voor, 981)

Boete is —voor ouders en in het algemeen voor ieder die een leidende of opvoedende opdracht heeft— corrigeren wat gecorrigeerd moet worden met inachtneming van de aard van de fout en de omstandigheden van degeen die hulp nodig heeft en zonder toe te geven aan geborneerde en sentimentele subjectieve oordelen.

De geest van boete brengt ons ertoe niet gehecht te raken aan die monumentale schetsen van toekomstplannen, waarin we nu al onze meesterlijke pen- en penseelstreken zien. Wat zal God blij zijn als het meestertje weet af te zien van gekrabbel en geklieder en als we ermee instemmen dat Hij de kleuren en lijnen gebruikt die Hij het mooist vindt.

Vrienden van God, 138

Ontvang berichten per e-mail

email