Tag: Eucharistie

Er zijn 30 resultaten voor "Eucharistie"

“Leer om in de Mis God te ontmoeten”

Nederigheid van Jezus: in Betlehem, in Nazaret, op de Calvarieberg... - Maar nog meer vernedering in de heilige Hostie; meer dan in de stal, dan in Nazaret, dan aan het Kruis. Daarom, hoezeer ben ik niet verplicht van de Mis te houden! (“Onze” Mis, Jezus...). (De Weg, 533)

“De grootste gave van God aan de mensen”

Zeg Hem als je Hem ontvangt: Heer, ik vertrouw op U, ik aanbid U, ik bemin U, vermeerder mijn geloof. Steun mij in mijn zwakheid, U hebt immers in de Eucharistie willen blijven om - zelf zo weerloos - de zwakheid van uw schepselen weg te nemen. (De Smidse, 832)

“De Mis, is een daad van de Drie-ene God, niet een menselijke”

Is het niet vreemd, dat veel christenen, die alles op hun gemak en zelfs met enige plechtigheid doen in het maatschappelijke leven (dan kennen zij geen haast), in hun weinig actieve beroepsleven, aan tafel en bij hun ontspanning (dan hebben ze al evenmin haast), opeens gehaast worden en er bij de priester op aandringen alles zo snel mogelijk te doen, in hun verlangen om op de tijd die bestemd is voor het heilig Misoffer nog te beknibbelen? (DeWeg, 530)

“Wees een mens van de Eucharistie!”

Wees een mens van de Eucharistie! Als al jouw gedachten en verlangens op het tabernakel gericht zijn, zullen de vruchten van heiligheid en apostolaat overvloedig zijn! (De Smidse, 835)

“Hij is daar, met zijn Vlees en Bloed”

“Dit is Mijn Lichaam” en Jezus offerde Zich, Zich verbergend onder de gedaante van brood - Nu is Hij daar, met zijn Vlees en Bloed, zijn Ziel en zijn Godheid, juist zoals op de dag dat Tomas zijn vingers in zijn glorierijke wonden legde. En toch ga je zo dikwijls langs Hem zonder dat je ook maar een gebaar van een groet maakt uit simpele hoffelijkheid, wat je zelfs al doet bij een bekende die je tegenkomt. Je hebt heel wat minder geloof dan Tomas! (De Voor, 684)

“Hij maakte zich tot voedsel, Hij werd Brood”

De grootste dwaas die er ooit geweest is en er ooit zal zijn, is Hij. Bestaat er een grotere dwaasheid dan de manier waarop Hij zich overgaf, en aan wie? Het zou al dwaas geweest zijn als Hij een weerloos Kind gebleven was; maar dan zouden heel wat kwaadwillige mensen vertederd geraakt zijn en Hem niet hebben durven mishandelen. Dat leek Hem niet genoeg: Hij wilde zich nog meer vernederen, zich nog meer geven. En Hij maakte zich tot voedsel, Hij werd Brood. Goddelijke Dwaas! Hoe behandelen de mensen U...?

“Je hebt Hem altijd aan je zijde”

Wat prachtig is de werking van de heilige Eucharistie in het denken en handelen van mensen die haar vaak en eerbiedig ontvangen. (De Smidse, 303)

“Laat ik niet weer opnieuw laag bij de grond fladderen!”

Heer Jezus, maak dat ik uw genade duidelijk ervaar en daar zodanig aan meewerk dat mijn hart zich van alle ballast ontdoet... en U het helemaal kunt vullen. U, mijn Vriend, mijn Broer, mijn Koning, mijn God, mijn Liefde! (De Smidse, 913)

“De Heer wil van mijn hart zijn troon maken”

Zoveel jaren heb ik dagelijks gecommuniceerd! - Een ander zou heilig zijn geworden, heb je me gezegd, en ik ben nog altijd dezelfde! - Kind, heb ik geantwoord, ga door met je dagelijkse communie en denk: wat zou er van mij geworden zijn, als ik niet dagelijks gecommuniceerd had? (De Weg, 534)

“Wij gaan de Heer ontvangen”

Heb je wel eens bedacht hoe je je erop zou voorbereiden de Heer te ontvangen, als je maar één keer in je leven te communie zou kunnen gaan? Laten we God danken omdat wij zo gemakkelijk tot Hem kunnen naderen, maar... laten wij dat doen door ons daar heel goed op voor te bereiden. (De Smidse, 828)

“Jezus is met ons!”

In het heilig misoffer neemt de priester het Lichaam van onze God en de kelk met zijn Bloed, heft ze boven alle dingen van de aarde uit en zegt: Per Ipsum, et cum Ipso, et in Ipso, door mijn Liefde en met mijn Liefde en in mijn Liefde! Verenig je met dat gebaar. Sterker nog: maak het tot een deel van je leven. (De Smidse, 541)