H JozefmariaDagelijkse teksten

“Leer om in de Mis God te ontmoeten”

Nederigheid van Jezus: in Betlehem, in Nazaret, op de Calvarieberg... - Maar nog meer vernedering in de heilige Hostie; meer dan in de stal, dan in Nazaret, dan aan het Kruis. Daarom, hoezeer ben ik niet verplicht van de Mis te houden! (“Onze” Mis, Jezus...). (De Weg, 533)

Misschien hebben wij ons wel eens afgevraagd hoe wij aan zoveel liefde van God kunnen beantwoorden. Misschien hebben wij zelfs wel eens gewenst, nu eens duidelijk het program voor een christelijk leven opgesteld te zien. De oplossing is eenvoudig en ligt binnen het bereik van alle gelovigen, namelijk: in een geest van liefde deelnemen aan de heilige Mis, leren om in de Mis God te ontmoeten, omdat dit offer alles inhoudt wat God van ons verlangt.

Staat mij toe u nog eens te herinneren aan wat u zelf zo dikwijls hebt kunnen zien, namelijk het verloop van de liturgische plechtigheden. Als we ze stuk voor stuk aandachtig volgen, is het zeer wel mogelijk dat de Heer ieder van ons laat ontdekken wat hij verbeteren moet, welke gebreken hij moet uitroeien en hoe wij broederlijk met alle mensen horen om te gaan.

De priester gaat naar het altaar van God, van God die onze jeugd verblijdt. De heilige Mis zet in met een lied vol vreugde, want God is hier. De vreugde, gepaard aan dankbaarheid en liefde, wordt uitgedrukt door de kus op de altaartafel. Het altaar is namelijk een zinnebeeld van Christus en een herinnering aan de heiligen (wier relikwieën erin neergelegd zijn. Het is een kleine ruimte, maar geheiligd, omdat op die altaarsteen het Sacrament zal worden voltrokken waarvan de genadewerking oneindig is. (Als Christus nu langskomt, 88)