Tag: Pasen

Er zijn 14 resultaten voor "Pasen"

“Hij is gekomen om de liefde van God te openbaren”

Christus, die het Kruis besteeg met wijd geopende armen, met het allesomvattende gebaar van de Eeuwige Priester, wil op ons rekenen - op ons die niets zijn - om de vruchten van zijn verlossing naar 'alle' mensen te brengen. (De Smidse, 4)

“De verrezen Christus is de metgezel”

De Meester gaat heel dicht langs ons heen, een keer en nog een keer. Hij kijkt naar ons... En als je naar Hem kijkt, als je naar Hem luistert, als je Hem niet afwijst, zal Hij jou leren hoe je een bovennatuurlijke zin kunt geven aan al jouw handelingen... En dan zal ook jij, waar je je ook bevindt, troost, vrede en vreugde mogen zaaien. (De Kruisweg, achtste statie, nr. 4)

“Ik zal alles tot Mij trekken”

Een geheim. - Een publiek geheim: de wereldcrises ontstaan door een tekort aan heiligen. God wenst een handvol van “zijn” mensen in iedere menselijke activiteit. - En dan... pax Christi in regno Christi, de vrede van Christus in het rijk van Christus. (De Weg, 301)

“Alles is reeds in Christus gegeven”

Jij die midden in de wereld leeft en een van de vele staatsburgers bent, in contact met mensen die van zichzelf zeggen dat ze goed zijn of slecht - Jij moet, omdat je christen bent, voortdurend verlangen de mensen de blijdschap te geven die je zelf geniet. (De Voor, 321)

“Christus leeft in zijn Kerk”

Verlevendig je geloof. - Christus is niet een figuur die voorbijgegaan is, geen herinnering die tot het verleden behoort. Hij leeft! Jesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula! Jezus Christus gisteren en vandaag en altijd!, zegt de heilige Paulus. (De Weg, 584)

Urbi et Orbi: Jezus Christus is verrezen. Hij is waarlijk verrezen!

Voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi Pasen 2020 gaf paus Franciscus een korte overweging bij het Altaar van de Confessio in de Sint Pietersbasiliek te Rome. De Heilige Vader benadrukt, dat landen solidair met elkaar moeten zijn bij de aanpak van het coronavirus. Hij roept op tot het verlichten van internationale sancties, het kwijtschelden van schulden van arme landen en tot wapenstilstanden in conflictgebieden.

“Hij heeft de dood overwonnen”

De verrezen, glorierijke Christus heeft zich ontdaan van al het aardse, opdat wij, zijn broeders en zusters, erover nadenken waarvan wij ons moeten ontdoen. (De Smidse, 526)

“De dag van de triomf van de Heer”

De dag van de triomf van de Heer - zijn verrijzenis - is de definitieve overwinning. Waar zijn de soldaten die de overheid op wacht had gezet, waar zijn de zegels die zij op de steen voor het graf had aangebracht? Waar zijn degenen die de Meester veroordeeld hebben? Waar zijn degenen die Jezus gekruisigd hebben...? Bij het zien van zijn overwinning volgt de grote vlucht van deze beklagenswaardige mensen. Christus overwint altijd. Wees dus vol hoop. (De Smidse, 660)

​Urbi et Orbi: “Hij leeft en Hij wil dat je leeft”

​Urbi et Orbi: “Hij leeft en Hij wil dat je leeft”

Paus Franciscus sprak vandaag zijn Urbi et Orbi-boodschap uit. Hierin verwees hij naar de apostolische exhortatie gewijd aan jongeren: “Christus leeft. Hij is onze hoop en de mooiste jeugd van deze wereld.” Ook riep hij op niet onverschillig te blijven onder het vele geweld, maar om bruggenbouwers te worden.

Christus is verrezen!

Christus is verrezen!

In het boek "Christus komt langs" van de heilige Jozefmaria is onder andere een homilie over Pasen opgenomen: 'De tegenwoordigheid van Christus in de christenen'. Deze homilie werd gehouden op Paaszondag 26 maart 1967.

Teksten voor gebed