Heilige Jozefmaria Escrivá
“Daar, te midden van de meest materiële dingen, moeten wij ons heiligen door God en alle mensen te dienen.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei

    Dagelijkse tekst

    “Zing voor de Onbevlekte Maagd”

    De almachtige en alwetende God moest zijn Moeder kiezen. Wat zou jij doen als je je moeder had moeten kiezen? Ik denk dat jij en ik onze eigen moeder hadden gekozen en haar hadden overladen met alle genaden. Dat deed God. Na de Allerheiligste Drieëenheid komt Maria daarom op de eerste plaats.

    De theologen ontvouwen een logische redenering voor deze opeenstapeling van genade, en voor de onmogelijkheid dat zij onderworpen zou zijn aan de macht van de duivel: het was passend, God kon het doen en dus deed Hij het. Dat is de verklaring. Het is de duidelijkste verklaring waarom God zijn Moeder, vanaf het allereerste ogenblik, omgaf met alle voorrechten. Zo ...